Bijna twee derde van de museumbezoekers in Nederland vindt het belangrijk om te begrijpen wat de doelstelling of missie van een museum is. Musea lopen zodoende inkomsten mis als ze hun doelstelling en missie onvoldoende uitdragen. Na de in 2011 genomen bezuinigingen van de overheid op kunst en cultuur, deden ook middelgrote en kleine musea verwoede pogingen om met bredere exposities veel bezoekers te trekken. Bijna twee derde van de museumbezoekers in Nederland vindt het belangrijk om te begrijpen wat de doelstelling of missie van een museum is. Musea lopen zodoende inkomsten mis als ze hun doelstelling en missie onvoldoende uitdragen. Na de in 2011 genomen bezuinigingen van de overheid op kunst en cultuur, deden ook middelgrote en kleine musea verwoede pogingen om met bredere exposities veel bezoekers te trekken.

[caption id="attachment_56340" align="alignright" width="300"] Een persoonlijk verhaal bij museum Van Speelklok tot Pierement, Utrecht[/caption] Dergelijke tijdelijke tentoonstellingen hebben echter niet altijd meer iets te maken met de oorspronkelijke identiteit van musea. Uiteindelijk gaan exposities die ver van de identiteit van het museum afstaan, juist ten koste van het bezoek. Van de museumbezoekers vindt 28 procent dat de nadruk steeds meer op bezoekersaantallen is komen te liggen, in plaats van op de inhoud, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en PanelWizard. Sponsors blijven achter bij ontbreken van ‘match’ Het ontbreken van een eenduidige identiteit lijkt vooral kleine en middelgrote musea te raken. Vanaf 2012 tot en met 2016 steeg het bezoek aan grote musea met 43 procent. De groei van het aantal bezoekers aan middelgrote (35 procent) was kleiner. Maar vooral kleine musea bleven achter: de bezoekersaantallen groeiden in deze periode met slechts 4 procent. Wanneer de identiteit van musea onder druk staat, is het voor kleine musea ook moeilijker om sponsors of investerende partners aan zich te binden. In de periode van zes jaar tot en met 2016 daalden de private inkomsten van kleine musea met 25 procent, terwijl grote musea floreerden, mede door grote heropeningen. Voor het opbouwen van een structurele relatie met een partner geldt – net als bij bezoekers – dat dit eenvoudiger is wanneer de doelstelling of missie van een museum duidelijk is en helder wordt uitgedragen. Maar liefst 75 procent van de museumbezoekers geeft dat een heldere doelstelling of missie van een museum belangrijk te vinden als zij een donatie doen. Met een duidelijk verhaal, bijvoorbeeld door de binding met de eigen regio te benadrukken, worden geldschieters eerder aangetrokken. [caption id="attachment_56341" align="alignright" width="300"] Het Openluchtmuseum Arnhem heeft volop gebruik gemaakt van 'techniek' bij de expo 'de canon van Nederland'.[/caption] Online kanalen en technologie kunnen identiteit versterken Het is voor musea van groot belang dat ze ook via hun online kanalen laten zien waar ze voor staan. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de museumbezoekers zich vooraf online oriënteert op een museumbezoek. Sociale media kunnen daar ook een rol bij spelen. “Ook kan het toevoegen van technologie in een museum, zoals een app die de gast ‘rondleidt’, een ondersteunende rol spelen om de binding met vooral jongeren te vergroten.”, zegt Sonny Duijn, Sector Econoom Leisure van ABN AMRO. “De jongere generatie is gewend aan de nieuwste technologieën, en geven aan vaker een museum te bezoeken als dergelijke toepassingen beschikbaar zijn. Dit zijn vaak kostbare projecten, echter als de koppeling met waar een museum voor staat duidelijk gemaakt wordt, komen educatieve en innovatieve projecten zeker in aanmerking voor donatie. Wanneer musea met een heldere visie op deze manier partners bereid kunnen vinden te investeren in bijvoorbeeld een toepassing van Augmented Reality, kan dit de aantrekkingskracht van een museum onder deze doelgroep beslist vergroten. Niettemin is technologie geen doel op zich, de binding met de doelgroep behouden én versterken is dat wel.” met dank aan Sonny Duijn, Sector Econoom Leisure, ABN AMRO Meer informatie: https://insights.abnamro.nl/category/sectoren/leisure/