Bijna iedere parkeigenaar is er bekend mee: losse opblaas-zwembadjes voor de tent of caravan, zodat de kleintjes onder het toeziend oog van de ouders lekker kunnen spetteren. Lekker dichtbij en niet in het drukke zwembad van het park, geen gesjouw met de spullen een paar keer per dag, maar gewoon even afkoelen op ieder moment dat het wenselijk is. Bijna iedere parkeigenaar is er bekend mee: losse opblaas-zwembadjes voor de tent of caravan, zodat de kleintjes onder het toeziend oog van de ouders lekker kunnen spetteren. Lekker dichtbij en niet in het drukke zwembad van het park, geen gesjouw met de spullen een paar keer per dag, maar gewoon even afkoelen op ieder moment dat het wenselijk is.

Dit geldt ook voor kleine glijbaantjes of andere speeltoestelletjes die door ouders los, vaak zonder verankering, neergezet worden. Ook hier geldt vaak; lekker dichtbij en “zo hebben we altijd toezicht”. Kortom, voor de kinderen veilig en voor de ouders een middel om niet de hele dag met de kleine in de speeltuin verderop te zitten. Ouders hebben tenslotte ook vakantie…. [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="56141,56142"] En dan zijn er nog de bekende, bijna beruchte trampolines. Dit favoriete speeltoestel wordt soms neergezet onder het mom van “zo kunnen andere kinderen ook lekker springen” en “zo kunnen ze lekker met elkaar chillen”. En als je deze gezamenlijk aanschaft zijn de kosten ook lekker laag. Dus ook hier weer volop voordelen voor de gebruikers. Zie ook: Zwembadsoap Deventer; waar mag een badje staan? (artikel in De Stentor)

Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor al deze elementen?

In de meeste gevallen is de eigenaar of huurder van de grond waarop bovengenoemde-, en hieraan gerelateerde objecten staan eindverantwoordelijk voor hetgeen er op zijn of haar grond staat. LET OP: We hebben het hier over openbaar grondgebied en niet over achtertuinen of ander privé grondgebied waarvan het niet de bedoeling is dat hier vrij toegankelijk gespeeld gaat worden. Officieel vallen trampolines en overige speeltoestellen welke vrij door derden gebruikt kunnen worden onder de WAS (Wet Attractie en Speeltoestellen). Dit houdt in dat deze toestellen aan de voorgeschreven veiligheidsnormen dienen te voldoen. Veelal ontbreekt het hier aan en zouden deze toestellen niet in het openbaar neergezet mogen worden. Mocht een eigenaar van de grond dit toch toe willen staan dan kan hij ook een risicoanalyse maken. Dit betekent dat er een inschatting gemaakt moet worden van wat er kan gebeuren, hoe vaak dit kan gebeuren en wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn. Uiteraard is dit niet een waterdichte analyse en zal er bij eventuele ongevallen flink doorgevraagd gaan worden. Kortom, denk als grondeigenaar goed na wat wel en niet te gedogen. We zijn er met z’n allen voor om kinderen heel veel plezier te laten beleven, maar we moeten er ook op toezien dat onverantwoorde of door kinderen niet in te schatten risico’s niet genomen gaan/hoeven te worden. Daarnaast moeten we er ook voor waken om niet volledig door te slaan en elkaar angst aan te praten. Met dank aan: Het team van Speelplan - specialisten op het gebied van spelen en veiligheid "Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande artikel twijfels hebben dan kunnen wij van Speelplan altijd even over uw schouders meekijken en u voorzien van advies. Tevens kunnen wij ook een veiligheidsinspectie uitvoeren bij uw professionele speeltoestellen zodat u ook daar onnodige gevaren voor de spelende kinderen uitsluit." Meer informatie: www.speelplan.nl