De directie van Recreatie Nederland BV, dat vooral bekend staat onder de naam van platform Elkeplek.nl, heeft op 5 juli 2018 het faillissement van het bedrijf aangevraagd. De curator laat weten dat er interesse in van diverse partijen om de website over te nemen. De directie van Recreatie Nederland BV, dat vooral bekend staat onder de naam van platform Elkeplek.nl, heeft op 5 juli 2018 het faillissement van het bedrijf aangevraagd. De curator laat weten dat er interesse in van diverse partijen om de website over te nemen.

Curator Ynze Talstra van Trip Advocaten geeft aan dat het faillissement door de eigenaren is aangevraagd wegens gebrek aan liquiditeit. Het uitgangspunt van ElkePlek was om een platform voor en door recreatieondernemers te realiseren waarmee tegenwicht geboden kan worden aan de prijsdruk (provisie) van commerciële platformen. Wat uniek was/is aan Elkeplek.nl is dat er een koppeling gemaakt wordt tussen verschillende vormen van dag- en verblijfsrecreatie. Diverse partijen hebben afgelopen jaren in het platform geïnvesteerd. Bij de start was o.a. crowdfundplatform NLinvesteert betrokken. Veel RECRON Recreatieondernemers hebben ook een bijdrage geleverd om het platform mogelijk te maken door o.a. vooraf een strippenkaart voor toekomstige boekingen af te nemen. RECRON heeft nog tot februari 2019 recht op een vaste en variabele fee. In augustus 2017 ontving het platform nog een tussentijdse financiële impuls van o.a. MKB Drenthe en ABN AMRO. Dat budget was bedoeld om voor een periode van drie jaar marketingcampagnes te financieren. Recreatie Nederland BV heeft bij de start van het initiatief een 20-tal B-to-B samenwerkingsovereenkomsten overgedragen gekregen van RECRON. De status is niet bekend bij de curator. Bewogen geschiedenis Elke Plek heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. De website ElkePlek.nl maakte gebruik van de software van Footzy.nl - een marketinginitiatief dat ooit door RECRON werd gekocht om marketingondersteuning voor de leden mogelijk te maken. Daar is destijds veel geld in gaan zien. Zie o.a.

Toekomst?

De curator laat weten dat er sinds de bekendmaking van het faillissement (2 weken geleden) een biedingsprocedure is gestart, waarvoor partijen actief zijn benaderd. Diverse bedrijven, ook van buiten de recreatiebranche, hebben inmiddels serieus interesse is getoond om de website over te nemen. Geïnteresseerden kunnen, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, de cijfers over het functioneren van de website inzien. Meer informatie: www.elkeplek.nl Trip Advocaten (curator Ynze Talstra)