Het is in Nederland al langere tijd droog en dat vergroot de risico's op natuurbranden. Inmiddels zijn er op diverse plekken al branden uitgebroken. De brandweer vraag o.a. aan recreatiebedrijven in natuurgebieden om in deze periode extra alert te zijn. Het is in Nederland al langere tijd droog en dat vergroot de risico's op natuurbranden. Inmiddels zijn er op diverse plekken al branden uitgebroken. De brandweer vraag o.a. aan recreatiebedrijven in natuurgebieden om in deze periode extra alert te zijn.

Op diverse plekken zijn al branden uitgebroken. Door de brand bijtijds te signaleren en snel te reageren heeft de brandweer tot nu toe de schade weten te beperken. Zie o.a.:

In grote delen van Nederland geldt op dit moment fase 2. Dit is het hoogste risiconiveau; Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Een van de belangrijkste maatregelen voor recreanten: "In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten." Zie alle maatregelen op: www.natuurbrandrisico.nl/uitleg-fases/code-fase-2.html Zie ook: Brandveilig kamperen