Op 6 juli is een voorlopig koopcontract getekend waarmee Driestar eigenaar kan worden van Waterpark Veerse Meer / Camping de Witte Raaf. Driestar, een familiebedrijf dat ook eigenaar is van het vakantieresort “Hof van Saksen” in Drenthe (gemeente Aa en Hunze) ziet mogelijkheden voor een hoogwaardig park als Hof van Saksen in Zeeland. Er zijn verschillende onderzoeken gaande om duidelijkheid te krijgen of dat ook gaat lukken op deze locatie. Op 6 juli is een voorlopig koopcontract getekend waarmee Driestar eigenaar kan worden van Waterpark Veerse Meer / Camping de Witte Raaf. Driestar, een familiebedrijf dat ook eigenaar is van het vakantieresort “Hof van Saksen” in Drenthe (gemeente Aa en Hunze) ziet mogelijkheden voor een hoogwaardig park als Hof van Saksen in Zeeland. Er zijn verschillende onderzoeken gaande om duidelijkheid te krijgen of dat ook gaat lukken op deze locatie.

[caption id="attachment_30616" align="alignright" width="300"] Hof van Saksen[/caption] Na het uitgesproken faillissement in 2015 van Waterpark Veerse Meer / Camping de Witte Raaf hebben de curator, gemeente Middelburg, en de andere eigenaren in de afgelopen 3 jaar gezocht naar een oplossing voor de stopgezette ontwikkeling op dit terrein en is er met veel partijen overlegd. Dit heeft geresulteerd in het voorlopig koopcontract dat is gesloten met zowel de boedel (curator) als de eigenaren van overige grondposities (waaronder de gemeente Middelburg) in het gebied. Als de uitkomsten van de onderzoeken positief zijn, wordt er een voorlopige uitwerking van de plannen gemaakt in overleg met de gemeente Middelburg. De ontwikkeling zal voldoen aan de vastgestelde beleidsuitgangspunten van de gemeente die gericht zijn op een integrale aanpak en een hoogwaardig park. Hierna wordt de gemeenteraad van Middelburg gevraagd zich uit te spreken over de uitgangspunten van de plannen. De verwachting is dat dit in de gemeenteraad van 8 oktober gebeurt. Bij een positief besluit vindt de overname dan eind dit jaar plaats. Als alles doorgang vindt wordt een grote en duurzame kwaliteitsslag gerealiseerd en zijn er gunstige gevolgen voor economie, werkgelegenheid en toerisme. Uit de gesprekken na het faillissement is gebleken dat alleen een succesvolle exploitatie mogelijk is als er een homogeen park komt op de locatie van Waterpark Veerse Meer, terwijl voorheen het park zich richtte op verschillende recreatieonderdelen. Als de plannen – vergelijkbaar met Hof van Saksen – door gaan, zal het project zich richten op een homogene recreatiemogelijkheid. In deze opzet is er geen ruimte meer in het gebied voor jaarplaatsen. De gemeente Middelburg en Driestar hebben afgesproken in dat geval mee te denken over en te zoeken naar alternatieven voor de jaarplaatshouders. Een vertegenwoordiging van de jaarplaatshouders is door de gemeente over de ontwikkelingen geïnformeerd. Bron: gemeente Middelburg