Uit een analyse van LISA, (Landelijk Informatiesysteem voor Arbeidsplaatsen) blijkt dat de recreatiesector tussen 2012 en 2017 een sterk bovengemiddelde banengroei heeft gekend. Vooral de deelsectoren 'sport' (+17%) en 'cultuur, recreatie en amusement'(+15%) springen er bovenuit. De Recreatie en Toerisme (R&T) gerelateerde detailhandel/groothandel (-7%) en watersport (-4%) zagen een banenkrimp. Uit een analyse van LISA, (Landelijk Informatiesysteem voor Arbeidsplaatsen) blijkt dat de recreatiesector tussen 2012 en 2017 een sterk bovengemiddelde banengroei heeft gekend. Vooral de deelsectoren 'sport' (+17%) en 'cultuur, recreatie en amusement'(+15%) springen er bovenuit. De Recreatie en Toerisme (R&T) gerelateerde detailhandel/groothandel (-7%) en watersport (-4%) zagen een banenkrimp.

Tussen 1996 en 2017 was er sprake van 61 procent banengroei in R&T-sector. (T.o.v. totale werkgelegenheid in NL: +31%) De groei vond met name plaats vanaf 2009, mede een gevolg van de verruimde inschrijfplicht in het Handelsregister en de verdere doorgroei van het aantal ZZP-ers. Door deze sterkere werkgelegenheidsgroei is het aandeel van de vrijetijdssector in de totale economie toegenomen van 5,5 procent in 1996 naar 6,8 procent in 2017. [caption id="attachment_55695" align="alignright" width="300"] recreatie en toerisme deelsectoren werkgelegenheid[/caption] Deelsectoren De groei van de vrijetijdssector als geheel is vooral te danken aan de ontwikkeling binnen de drie grootste groepen: Horeca (+12%), Logiesverstrekking (+9%) en Cultuur, recreatie en amusement (+15%). Daarnaast is ook het aantal banen binnen de groep Sport relatief sterk toegenomen (+17%). Aan de andere kant was er een lichte afname van het aantal banen in de groep Vervoer (-2%) en een relatief grote daling bij de aan de R&T-sector gerelateerde Detailhandel/groothandel (-7%). Regionale verschillen De meeste R&T-banen zijn te vinden in de vier grote steden. In relatieve zin is de R&T-sector alleen in Amsterdam groot (11,5%). Ook de toerismegebieden in Brabant en Noord- en Midden-Limburg bieden in absolute zin veel werkgelegenheid in de vrijetijdssector, maar het aandeel in de totale economie is hier rond het gemiddelde. Dit geldt niet voor de Noordzeebadplaatsen, waar het aandeel R&T-banen 9,6 procent bedraagt. De Waddeneilanden hebben het hoogste aandeel banen in de vrijetijdssector (gemiddeld 31%). [caption id="attachment_53692" align="alignright" width="300"] De Keukenhof (foodservice door Albron)[/caption] Nog meer groei verwacht LISA geeft ook een voorspelling van de werkgelegenheid in deze sector in de komende jaren: "In de afgelopen jaren zagen we een groei van de werkgelegenheid in de sector Recreatie & Toerisme. Gezien de huidige economische groei valt te verwachten dat deze trend de komende jaren zal doorzetten. Daarbij komt nog het effect van de generaties die komende jaren met pensioen gaan. Zij hebben meer vrije tijd, wat werkgelegenheid voor anderen zal opleveren." Met dank aan: www.lisa.nl/home Meer informatie: LISA Nieuws, met artikel 'Meer werk in vrije tijd' op pagina 6