Vrijdag 29 juni is het besluit genomen om een langjarige aanpak te steunen om het Unesco Werelderfgoed Waddenzee als toeristische bestemming nationaal en internationaal meer bekendheid te geven. Vrijdag 29 juni is het besluit genomen om een langjarige aanpak te steunen om het Unesco Werelderfgoed Waddenzee als toeristische bestemming nationaal en internationaal meer bekendheid te geven.

[caption id="attachment_42455" align="alignright" width="300"] Zicht op het Lauwersmeer (foto: Rijksdienst Cultureel Erfgoed)[/caption] Het Waddenfonds heeft de aanvraag positief beoordeeld, die de provinciale marketingorganisaties Marketing Groningen, Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam, hebben ingediend. Hierdoor komt er jaarlijks een marketingbudget van circa 1 miljoen euro beschikbaar voor de komende 6 jaren. Het Waddenfonds stelt 50% van deze investering beschikbaar. De provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland brengen samen de andere helft van het budget in. De drie marketingorganisaties zijn opgetogen over de toezegging van het Waddenfonds. Dit betekent dat dit bijzondere gebied vanaf nu op een krachtige en uniforme wijze naar buiten kan worden gebracht. Er zijn veel verschillende organisaties die belangen hebben in de Waddenregio. Onder begeleiding van de drie provinciale marketingorganisaties zal er nu in samenwerking met betrokken organisaties een heldere koers worden uitgezet. De verschillende regio’s en betrokken organisaties en ondernemers worden uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied. Subsidie Waddenfonds voor kleinschalige projecten Het Waddenfonds stelt vanaf 18 juni 2018 het Budget Lokale Innovaties open. Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het fonds worden ingediend van maximaal € 50.000,--. Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het waddengebied versterken. Meer informatie: Marketing Groningen Merk Fryslan Holland boven Amsterdam Waddenfonds