Begin 2013 dient Nederland op grond van Europese Richtlijnen sancties in te stellen op het niet hebben van een energielabel bij verkoop of verhuur van een woning. Deze regeling geld ook voor een aantal vakantiewoningen. Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat de voorgestelde strenge sancties de verkoop van woningen flink kunnen bemoeilijken.   Begin 2013 dient Nederland op grond van Europese Richtlijnen sancties in te stellen op het niet hebben van een energielabel bij verkoop of verhuur van een woning. Deze regeling geld ook voor een aantal vakantiewoningen. Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat de voorgestelde strenge sancties de verkoop van woningen flink kunnen bemoeilijken.  Ontbinding verkoop

Als een eigenaar niet kan voldoen aan de labelplicht wordt de woning niet ingeschreven bij het Kadaster en kan de verkoop niet doorgaan. De Ministerraad is voornemens om dit plan per juli 2012 in te voeren. Vereniging Eigen Huis vindt deze sanctie buitensporig, niet in verhouding met de ernst van het feit en bovendien gevaarlijk, aangezien zij een hele verhuisketen kan onderbreken. In de huidige fragiele situatie op de woningmarkt is een zware sanctie als deze volgens de vereniging bijzonder onverstandig. Basislabel als alternatief Er zijn genoeg alternatieven die tot het doel van energiebewustwording leiden en die niet de gehele verhuisketen verstoren. In België bijvoorbeeld wordt de aanwezigheid van het energielabel steeksproefgewijs gecontroleerd met als sanctie een boete. Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo heeft Vereniging Eigen Huis begin dit jaar al aan de Tweede Kamer geopperd om met een basislabel te komen, waarbij alle woningen op basis van standaardkenmerken zoals bouwjaar, een minimaal energielabel ontvangen. Naar aanleiding daarvan zou sanctioneren zelfs overbodig worden. Dit voorstel is door de minister Donner blijkbaar genegeerd en bijna ongemerkt voert hij zijn sanctioneringsplannen gewoon door, die inmiddels bij de Raad van State liggen. Bungalows en energielabel Sinds 1 januari 2008 moet de eigenaar van een recreatiewoning of vakantiewoning een energielabel overhandigen aan de huurder. Deze verplichting geldt niet voor vrijstaande recreatiewoningen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 en ook niet voor onverwarmde recreatiewoningen. Daarnaast is de labelplicht niet van toepassing op woonwagens en caravans. En ook niet op monumenten (rijks en gemeentelijk). En ook niet op woningen jonger dan 10 jaar. Eigen Huis: “Ga er maar aan staan om dat uit te zoeken. In de plannen van Donner zou de notaris daarop moeten toezien. En de overdracht kunnen tegenhouden. Onwenselijk wat ons betreft.” Meer informatie over het energielabel: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woning/energielabel-voor-huiseigenaren Bron: Persbericht Eigen Huis