Met bijna zes miljoen bezoekers boekte Leisurelands, eigenaar van 20 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg, een positief resultaat in 2017. Het recreatiebedrijf timmert hard aan de weg om zich verder te professionaliseren en te positioneren als één van de belangrijkste spelers in de vrijetijdssector. Met bijna zes miljoen bezoekers boekte Leisurelands, eigenaar van 20 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg, een positief resultaat in 2017. Het recreatiebedrijf timmert hard aan de weg om zich verder te professionaliseren en te positioneren als één van de belangrijkste spelers in de vrijetijdssector. Bijna vier miljoen strandbezoekers in 2017

Het recreatieseizoen van 2017 startte voortvarend met veel zomerse en enkele tropische dagen in de maanden mei en juni. De maanden juli en augustus vielen enigszins tegen met totaal slechts negen zomerse dagen en september stelde met nul zomerse dagen teleur. Al met al betekent dit een daling van bijna 9% ten opzichte van het recordjaar 2016 toen de recreatiegebieden ruim 4,3 miljoen strandbezoekers verwelkomden. De op de recreatiegebieden gevestigde exploitaties trokken in 2017 meer bezoekers dan het jaar ervoor: ruim 1,9 miljoen ten opzichte van 1,8 miljoen in 2016. Daarmee komt het totaal aantal bezoekers in 2017 op ruim 5,9 miljoen (een daling van 4,9% ten opzichte van het recordjaar 2016). Positief resultaat Het aantal evenementen dat werd georganiseerd op de recreatiegebieden daalde ten opzichte van 2016. In totaal werden er 502 evenementen georganiseerd (2016: 561 evenementen). Wel steeg de omzet uit evenementen met 4% en ook het aantal evenementenbezoekers blijft groeien (4% meer in 2017 ten opzichte van 2016). Verschillende gevestigde ondernemers breidden in 2017 hun bedrijf uit. De omzet in pacht en huur, de belangrijkste omzetcategorie, steeg ten opzichte van 2016 met 12%. De omzet uit parkeergelden daalde licht ten opzichte van 2016, met 2,6%. Al met al boekte Leisurelands in 2017 een positief resultaat. Investeringen in recreatiegebieden Net als in 2016 werd er in 2017 volop geïnvesteerd in de recreatiegebieden om deze aantrekkelijk te houden. Er werd onder meer geïnvesteerd in nieuwe wandel- en fietspaden, parkeersystemen, riolering en diverse kantoren. Ook huurders en pachters investeerden om een zo aantrekkelijk mogelijk en actueel product aan te kunnen bieden. In totaal werd er bijna 7,3 miljoen euro geïnvesteerd. Strategie Aandachtspunten van Leisurelands zijn schaalvergroting en het daarbij behorende verdienmodel. Dit verdienmodel heeft zich de afgelopen jaren bewezen. In 2014 is de strategie van Leisurelands geactualiseerd voor de periode 2015-2020. De strategie is gericht op het verfijnen van het verdienmodel en het benutten van kansen. Op korte termijn wordt de strategie opnieuw bekeken en bijgesteld gezien de snelle veranderingen in de markt. Verder investeren in duurzaamheid, groei en krimp Voor Leisurelands staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is er eind 2017 een samenwerking met Eneco aangegaan om de haalbaarheid voor zonnepanelen op het water (in de vorm van drijvende met groen omgeven eilandjes) en op de parkeerterreinen (parkeren in de schaduw van de panelen) te realiseren. Het draait niet alleen om alternatieve energiebronnen, maar tevens om duurzame relaties en het investeren in nieuwe initiatieven in de vrijetijdssector. Ook investeert Leisurelands in krimp. Een aantal recreatiegebieden van Leisurelands is gelegen in een krimpregio. Hier lijken vergrijzing, het wegtrekken van inwoners, het sluiten van voorzieningen en beperkte mogelijkheden voor een gebied een onomkeerbaar proces. Leisurelands is daarom één van initiatiefnemers van Renaissance van het platteland, een platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland. Desalniettemin weet Leisurelands haar terreinen op andere manieren in te zetten voor bijvoorbeeld evenementen en agrarische verpachtingen waardoor de kwaliteit van de dagrecreatieterreinen gewaarborgd blijft. Leisurelands is eigenaar van twintig recreatiegebieden, waarvan tien op de Veluwe, vier in het Rijk van Nijmegen en zes in de Achterhoek en Liemers. Meer informatie: www.leisurelands.nl