De provincieraad van Belgisch Limburg heeft de gunningswijze en selectievoorwaarden goedgekeurd voor de realisatie van het volledige project “be-MINE PIT”, het erfgoedproject voor de bewaarde mijngebouwen in Beringen. De provincieraad van Belgisch Limburg heeft de gunningswijze en selectievoorwaarden goedgekeurd voor de realisatie van het volledige project “be-MINE PIT”, het erfgoedproject voor de bewaarde mijngebouwen in Beringen.Be-Mine

Op de locatie van de voormalige kolenmijn in Beringen zijn inmiddels al diverse projecten gerealiseerd, die het geheel tot een aantrekkelijk gebied voor dagrecreatie maken. Zo is er een avonturenberg voor mountainbiken en buitensport, het duikcentrum Todi (indoor duiken tussen de vissen), een zwembad en een klimcentrum. Ook een bescheiden shopping-mall en een groot parkeergebied verhogen de aantrekkelijkheid van de site. [caption id="attachment_55490" align="alignright" width="300"] visualisatie[/caption] Mijnbelevingscentrum “Deze goedkeuring door de provincieraad en de Europese publicatie van de oproep vormen het startschot voor dit grootse project, geraamd op ruim 22 miljoen euro. Met het mijnbelevingscentrum be-MINE PIT krijgt de site een inhoudelijke ziel, Beringen een toeristisch icoon, de Limburgse mijnstreek een toegangspoort en Limburg een all-weather attractie met internationale aantrekkingskracht”, vertelt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens. Op 22 juni wordt de selectie-oproep voor deze opdracht gepubliceerd. Na de deadline op 28 augustus 2018 zal de jury minimaal 5 en maximaal 10 kandidaten selecteren op basis van hun referenties. Na bekrachtiging van de door de provincieraad van de gunningscriteria, worden deze kandidaten eind oktober (o.v.) uitgenodigd voor de volgende fase. In die tweede fase, de gunningsfase, worden vervolgens in een eerste selectie maximaal 5 kandidaten weerhouden op basis van een visienota, voorontwerpschets en een indicatieve offerte. Die geselecteerde kandidaten werken daarna hun voorstel volledig uit, doorlopen verder het onderhandelingsproces en leggen een definitieve offerte voor in de finale selectie. Het beste voorstel wordt gerealiseerd, de overige kandidaten krijgen een vergoeding van 15.000,00 euro incl. btw. [caption id="attachment_43991" align="alignright" width="200"] huidig aanzicht industrieel erfgoed steenkolenmijn Beringen[/caption] “De contouren voor het project liggen vast, maar de omvang van de opdracht, de vooropgestelde belevingswaarde, de grootte van het gebouw, het beschermd statuut van de site en de daarbij horende voorwaarden van het Agentschap Onroerend Erfgoed, de mogelijke materiaalkeuzes, … maken de opdracht enorm complex. Het gaat om een fantastisch project, om een unieke kans waarvoor we het allerbeste traject moeten uitzetten”, verklaart gedeputeerde Igor Philtjens. Het provinciebestuur kiest daarom voor een mededingingsprocedure met onderhandeling, zodat het de inschrijvers voldoende kan informeren en bijsturen indien nodig en de ingediende offertes in overeenstemming kan brengen met de beoogde doelstellingen van het project. Het totale traject, tot aan de uitvoering, wordt geraamd op 22.038.415,00 euro incl. btw en erelonen. De Vlaamse Overheid investeert via Toerisme Vlaanderen en SALK een kleine 4,6 miljoen euro in het project, dat moet uitgroeien tot een toeristische trekpleister die fungeert als groeimotor voor de Limburgse economie. “Limburg heeft al veel toeristische troeven, maar het publiek in binnen- én buitenland is altijd op zoek naar nieuwe belevingen. Daarom steunen we innovatieve en unieke projecten zoals 'be-MINE PIT'. Toeristen uit de hele wereld zullen het mijnverleden op een authentieke en indrukwekkende manier kunnen herbeleven”, legt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts uit. De selectiefase is de eerste stap in deze “design & build”-opdracht die het volledige traject behelst: van het ontwerp, alle noodzakelijke studieopdrachten, de coördinatie van, het toezicht op en de uitvoering van de werken tot de realisatie van het volledige project. De huidige planning voorziet nu om in de tweede helft van 2019 met de werken te starten en ze medio 2021 af te ronden. Meer informatie: www.limburg.be