Om kinderen te beschermen tegen sigarettenrook zijn steeds meer Nederlanders voorstander van het rookvrij maken van speeltuinen. Dat blijkt uit recente cijfers van Kantar Public in opdracht van KWF Kankerbestrijding die vandaag op de Nationale Buitenspeeldag bekend worden gemaakt. Om kinderen te beschermen tegen sigarettenrook zijn steeds meer Nederlanders voorstander van het rookvrij maken van speeltuinen. Dat blijkt uit recente cijfers van Kantar Public in opdracht van KWF Kankerbestrijding die vandaag op de Nationale Buitenspeeldag bekend worden gemaakt.

85% van de Nederlanders is voor maatregelen om ervoor te zorgen dat er in speeltuinen niet meer gerookt wordt. In 2015 ging dat nog om 65%. Longfonds directeur Michael Rutgers is blij met de steun voor de Rookvrije Generatie: “Een rookvrije omgeving voor kinderen is steeds vanzelfsprekender. Mensen realiseren zich wat de risico’s zijn van roken en meeroken, en dan vooral voor hun kinderen en kleinkinderen. We hopen dat alle speeltuinverenigingen hiermee aan de slag gaan.” Door de plekken waar juist veel kinderen komen rookvrij te maken, worden kinderen niet alleen beschermd tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken, maar komen ze ook minder in de verleiding om zelf te gaan roken. Inmiddels zijn in Nederland ongeveer 120 speeltuinen en honderden speelplekken rookvrij. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken. Elke week raken nog honderden kinderen verslaafd aan roken in Nederland. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft aan de gevolgen daarvan. Jaarlijks zijn dat 20.000 tabaksdoden en enkele duizenden doden door meeroken. Voorbeeld Speeltuin De Zoutkeet in Hilversum is een voorbeeld van een speeltuin die onlangs de stap heeft genomen naar een rookvrij terrein. Voorzitter wijkcentrum de Zoutkeet Marg Tax: “We hebben in eerste instantie een briefje opgehangen met het verzoek om niet meer te roken in de speeltuin. Eigenlijk gaf dat nauwelijks weerstand. Daarom hangt er nu een bord dat we rookvrij zijn. En dat vindt iedereen in een omgeving voor kinderen heel logisch.” Naast speeltuinen, nemen ook steeds meer andere plekken waar kinderen spelen rookvrije maatregelen, zoals kinderboerderijen en buitenzwembaden. Zichtbaarheid Het Longfonds stimuleert zoveel mogelijk speeltuinverenigingen zelf aan de slag te gaan om alle buitenspeelplekken voor kinderen rookvrij te maken. Daarvoor is een handig stappenplan ontwikkeld. Voor de eerste 100 speeltuinen die zich vanaf vandaag aanmelden, is een gratis rookvrij bord beschikbaar dat bijvoorbeeld bij de ingang geplaatst kan worden. Ook speeltuinen die al wel rookvrije maatregelen hebben genomen, maar nog geen bord hebben geplaatst, kunnen zich melden www.rookvrijegeneratie.nl/gratisbordenspeeltuinen. Rookvrije Generatie De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Met een groeiend aantal partijen en personen werken ze toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als iedereen samen het goede voorbeeld geeft en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij worden gemaakt. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie. Meer informatie: https://rookvrijegeneratie.nl/