De Raad van State (RvS) heeft eigenaren van vakantiewoningen op Recreatiepark De Vliegden en Bungalowpark De Eper Sprengen in het gelijk gesteld. De gemeente Epe stelde dat zij verplicht hun vakantiewoning voor 2/3 van de tij moesten verhuren. Dei verplichting komt na de uitspraak van de RvS te vervallen. De Raad van State (RvS) heeft eigenaren van vakantiewoningen op Recreatiepark De Vliegden en Bungalowpark De Eper Sprengen in het gelijk gesteld. De gemeente Epe stelde dat zij verplicht hun vakantiewoning voor 2/3 van de tij moesten verhuren. Dei verplichting komt na de uitspraak van de RvS te vervallen.

De eigenaren van de vakantiewoningen liggen al een tijd overhoop met de gemeente over een nieuw bestemmingsplan. Reden van de gemeente Epe De gemeente Epe heeft de eis tot verhuur opgenomen om er voor te zorgen dat de recreatiewoningen door steeds wisselende groepen recreanten worden gebruikt en niet uitsluitend door de eigenaren zelf. Het loslaten van de eis van bedrijfsmatige exploitatie zou betekenen dat de recreatiewoningen worden onttrokken aan de markt in de toeristische sector en dat het aantal overnachtings- en verblijfsrecreatiemogelijkheden voor toeristen in de gemeente afneemt. Eis van de eignaren De eigenaren van De Vliegden en De Eper Sprengen willen dat het bestaande gebruik als tweede woning wordt toegestaan, zodat zij de woningen als vakantieverblijf voor henzelf kunnen gebruiken en dat de recreatiewoningen niet bedrijfsmatig hoeven worden te verhuurd. Op de Vliegden staan 43 recreatiewoningen. In 2000 is het park verkocht aan een projectontwikkelaar. Het park is daarna verkaveld en de woningen en de kavels zijn in de periode 2000-2006 allemaal verkocht aan particuliere, individuele eigenaren die de woningen sindsdien gebruiken als tweede woning. Op De Eper Sprengen staan 39 recreatiewoningen die allemaal rond 1995, bij de oprichting van het park, zijn gebouwd. De Raad van State stelde de eigenaren van de vakantiewoningen volledig in het gelijk. De gemeente Epe krijgt een half jaar de tijd om het bestemmingsplan aan te passen. Zie ook: artikel op Veluweland.nl