De Zeeuwse kust is een onbetwiste rots in de branding in de landelijke recreatiesector. Ieder jaar weer worden toeristen massaal uitgenodigd door de weidse stranden, knusse dorpen en fraaie natuur. De Zeeuwse kust is een onbetwiste rots in de branding in de landelijke recreatiesector. Ieder jaar weer worden toeristen massaal uitgenodigd door de weidse stranden, knusse dorpen en fraaie natuur.

[caption id="attachment_34750" align="alignright" width="300"] strandhuisjes in Zeeland[/caption] Het vergt achter de schermen nog best wat geregel om al die componenten harmonieus samen te laten werken, zodat ook de inwoners en het milieu niet aan dit recreatiesucces ten onder gaan. Zie daar: de Zeeuwse Kustvisie. ZKA is als ‘richtinggevend baken in zee’ medeopsteller van de visie. De kustvisie werd een jaar geleden opgesteld voor Zeeland. Vanuit ZKA was Merlijn Pietersma projectleider van de Zeeuwse Kustvisie. In samenwerking met partijen als de Noordzee-kustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangen-organisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap zag deze gezamenlijke visie het levenslicht op 26 juni 2017. In de maanden erna legden zij de visie voor aan de betrokken besturen, waarna het boekwerk op 9 oktober 2017 door alle betrokken partijen werd ondertekend. De Kustvisie in de praktijk Jikke van Haeften en Merlijn Pietersma van ZKA kregen vervolgens de taak om de Kustvisie op Schouwen-Duiveland in de praktijk te brengen. Het gaat om twee gebiedsontwikkelingen in zogeheten ‘aandachtsgebieden’. “Een integrale aanpak is belangrijk”, legt Jikke uit. “We kijken niet naar één enkel plan of losse ideeën, maar we geven een landschappelijke en toeristische impuls voor de komende 40 jaar aan het gehele gebied. ZKA spreekt hiervoor met verschillende partijen om te zien welke ideeën zij hebben: Gemeente, provincie, inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en gebiedspartners. Het resultaat hiervan is een landschappelijke gebiedsimpuls voor de lange termijn. Dit wordt gefinancierd door een marktgericht toeristisch-recreatief programma.” De belangrijkste eigenschap om dit voor elkaar te krijgen? De verbondenheid en het grote draagvlak voor het landschappelijke kernidee. Mag ik van jou, krijg jij van mij In de Kustvisie is het uitgangspunt dat er door de vrijetijdssector landschap geproduceerd wordt in plaats van geconsumeerd. Dit principe heeft ZKA ook toegepast op Schouwen-Duiveland: Hoe kan het gebied er landschappelijk mooier op worden? “Er is in sommige gebieden bijvoorbeeld een stelregel voor nieuwe ontwikkelingen: 70 procent landschap, 30 procent recreatie”, illustreert Jikke. “En wil je als ondernemer ergens iets opnieuw beginnen? Dan neem je een ‘probleemlocatie’ onder je hoede. Als er ergens een verouderde camping is die niet meer levensvatbaar is, dan koop je die op. En dan mag je in dat andere gebied iets nieuws ontwikkelen.” Zo gaan innovatie en versterking van de vitaliteit hand in hand. Nader tot elkaar De natuur vaart hierdoor wel bij de Kustvisie. “Het is mooi om te zien dat ook onder ondernemers draagvlak is om het landschap niet alleen te ontzien maar zelfs ook te versterken. Natuurorganisaties en commerciële bedrijven komen nader tot elkaar, waardoor uiteindelijk het landschap, inwoners en ondernemers winnaar worden. Samen met Verheijden Concepten vogelen we per gebied uit wat de beste invulling is. En met Bianca de Vlieger, landschapsarchitect van MaGRID, hebben we het nieuwe landschap gevisualiseerd en nieuw recreatieaanbod ingepast. Ondernemers zien de kracht van gebiedsontwikkeling. In plaats van ‘ik zet hier mijn project neer’ wordt er gekeken naar ‘wat maakt het gehele gebied sterker?’” Want als het hele recreatiegebied krachtiger wordt, wordt ook de grotere omliggende regio daar beter van. En dat is nu nét de filosofie die in een notendop samenvat waar deze Zeeuwse Kustvisie om draait: een nieuwe balans tussen landschap, inwoners en vrije tijd! Meer informatie: www.zeeland.nl/ruimte/zeeuwse-kustvisie met dank aan: Jikke van Haeften-De Jonge 'Duidt de achterliggende drijfveren van vrijetijdsgedrag' Email: j.vanhaeften@zka.nl En Merlijn Pietersma 'Leisure strateeg' Email: m.pietersma@zka.nl