Tijdens het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen op 30 mei j.l. presenteerden onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht, Groningen en Wageningen hun onderzoeken die gericht zijn op zowel de dieren als de bezoekers van een dierentuin! Tijdens het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen op 30 mei j.l. presenteerden onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht, Groningen en Wageningen hun onderzoeken die gericht zijn op zowel de dieren als de bezoekers van een dierentuin!

[caption id="attachment_42922" align="alignright" width="300"] Diergaarde Blijdorp in Rotterdam[/caption] De Universiteit van Leiden deed in Diergaarde Blijdorp onderzoek naar de band tussen bezoekers en een dierentuin. Net deze week werden de eerste resultaten bekend. Er is gekeken naar gedrag van bezoekers, hun reactie op de aangeboden informatie, de relatie tussen de band met de dierentuin en het doneren en de bereidheid om de dieren niet te voeren en mensen die dat doen er op aan te spreken. In Apenheul is er door de Universiteit van Leiden onderzoek gedaan naar emotionele expressies bij mensen en mensapen (in dit geval bonobo’s en orang-oetans). Zowel bij apen als bij mensen trekken emotionele foto’s het snelst de aandacht. Bij mensen trekken agressieve emoties de meeste aandacht. Bij bonobo’s trekken juist positieve emoties de aandacht. Dierentuinen zetten zich in voor educatie en soortenbehoud. Hoe kun je nu bij basisschool leerlingen deze boodschap overbrengen? De universiteit van Wageningen start een onderzoek bij Ouwehands Dierenpark naar hoe je kennis en bewustwording bij kinderen van groep 5 en 7 van de basisschool kunt bevorderen ten aanzien van het uitsterven en beschermen van soorten en hun leefgebied. Door gebruik te maken van het ‘hoofd/hart/handen’ principe waarbij dan aandacht is voor ‘denken/voelen/doen’ gecombineerd met een programma in drie delen (voor- hoofd- en na-programma) wordt onderzocht wat er voor zorgt dat de boodschap goed beklijft. Het is de bedoeling dat dit onderzoek in een latere fase bij duizenden leerlingen van scholen rondom Ouwehands Dierenpark wordt uitgezet. De Universiteit van Groningen doet al jaren onderzoek naar hoe mensen in beweging komen voor duurzaam gedrag. Belangrijk daarbij is welke factoren het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden en welke waarden daarbij precies van belang zijn. Een aantal voorwaarden daarvoor zijn: borduur voort op de al bestaande milieu identiteit (als je al iets voor het milieu hebt gedaan ben je eerder geneigd dat te blijven doen), laat het bedrijf waar je werkt het voortouw nemen, zorg voor een aansprekend design van gebruiksvoorwerpen, die het goede gedrag oproepen, informeer de mensen en laat ze een commitment uitspreken ( ik beloof….). Met name het laatste helpt de ‘niet actieve milieubewuste’ mensen tot verbetering van hun milieubewuste gedrag. Meer informatie: www.nvddierentuinen.nl