Werkgeversvereniging RECRON heeft per 1 juli 2018 de medewerking aan het Fonds CAO Recreatie opgezegd. De Activiteiten van KIKK/Sociaal Fonds Recreatie worden op 30 juni a.s. beëindigd. FNV Recreatie betreurt de opzegging van de werkgeversorganisatie. Het CAO Fonds Recreatie regelde o.a. het arbeidsmarktbeleid en ontwikkeling van medewerkers in de recreatiesector. Werkgeversvereniging RECRON heeft per 1 juli 2018 de medewerking aan het Fonds CAO Recreatie opgezegd. De Activiteiten van KIKK/Sociaal Fonds Recreatie worden op 30 juni a.s. beëindigd. FNV Recreatie betreurt de opzegging van de werkgeversorganisatie. Het CAO Fonds Recreatie regelde o.a. het arbeidsmarktbeleid en ontwikkeling van medewerkers in de recreatiesector. Reden van de RECRON

De RECRON, die op dit moment haar organisatie grondig reorganiseert, geeft als verklaring voor de opzegging: "Opzegging was nodig omdat de zwembaden nog deel uitmaakten van deze cao, maar inmiddels een eigen koers zijn gaan varen. Maar ook omdat RECRON naar de invulling van een ander fonds wil. Meer geld direct naar opleiden, imago en naar onderwijs en arbeidsmarkt en minder naar andere activiteiten en partijen. RECRON wil dat de recreatie goede en enthousiaste mensen in een steeds krappere arbeidsmarkt kan blijven opleiden en wil daaraan zoveel mogelijk premie besteden." Reactie FNV Recreatie Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Recreatie, is zeer ongelukkig met de beslissing van de RECRON waarvan zowel de sector als de medewerkers de dupe worden: "“Zonder inkomsten vanuit de bedrijfstak wordt het voeren van een adequaat arbeidsmarktbeleid onmogelijk. De sector kan hierdoor niet meer investeren in haar imago, wat betekent dat zij minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe en huidige medewerkers. Een personeelstekort in de recreatie ligt hierdoor op de loer. Een fonds-cao is hard nodig!,” Door het ontbreken van een fonds-cao is er vanaf 1 juli 2018 geen geld beschikbaar om te investeren in de recreatiesector. Dit betekent volgens FNV Recreatie dat:

  • Huidige medewerkers zich niet verder kunnen ontwikkelen, zoals het volgen van opleidingen.
  • De sector niet kan investeren in haar imago. De sector wordt hierdoor minder aantrekkelijk, waardoor het vinden van nieuwe medewerkers lastiger zal zijn en er een personeelstekort kan ontstaan.
  • Door het personeelstekort de werkdruk zal toenemen en goed gekwalificeerde medewerkers de sector verlaten.
Afspraken over nieuw arbeidsmarktbeleid

RECRON heeft de intentie uitgesproken om samen met de vakbonden per 1 januari 2019 afspraken voor een nieuwe Fonds Cao af te sluiten. Opleiden en arbeidsmarkt zullen daarin centraal staan. Het resultaat van deze afspraken zal zoals gebruikelijk aan de RECRON leden worden voorgelegd. Mogelijk dat per 1 januari 2019 ook weer premie wordt geheven. FNV Recreatie is van mening dat de fonds-cao had kunnen doorlopen en er zijdelings gesprekken gevoerd hadden moeten worden over een vernieuwing. Meer informatie: www.recron.nl www.fnvrecreatie.nl www.kikk-recreatie.nl/fonds-cao-recreatie-per-1-juli-2018-opgezegd/