In het brancheblad Recreactie schetst het nieuwe bestuur de huidige situatie van branchevereniging RECRON. En die is niet rooskleurig. Met het plan 'Back to Basics' wil het nieuwe bestuur weer zorgen dat zij relevant blijven en worden voor de recreatiesector. In het brancheblad Recreactie schetst het nieuwe bestuur de huidige situatie van branchevereniging RECRON. En die is niet rooskleurig. Met het plan 'Back to Basics' wil het nieuwe bestuur weer zorgen dat zij relevant blijven en worden voor de recreatiesector.

[caption id="attachment_54910" align="alignright" width="210"] Recreactie mei 2018[/caption] Cees Slager, de nieuwe voorzitter van RECRON, sprak tijdens de ALV zijn achterban toe en gaf daarbij aan dat de situatie écht vraagt om verandering. "RECRON is nu een typische Fase 4 organisatie als je kijkt naar de levensfases van organisaties. De vierde Fase staat voor achteruitgang; een in zichzelf gekeerde organisatie die vastloopt in bureaucratie en onderlinge coalities." Kennisplatform Herpositionering is dan ook noodzakelijk. Lobby, arbeidsmarkt en kennisdeling staan centraal in de nieuwe plannen. Maar dat betekent niet dat de branchevereniging alles zelf organiseert. Met name de kennisdeling wordt grotendeels bij de leden neergelegd. In de nieuwe structuur is het de bedoeling dat zij vaker elkaar gaan helpen. Daarvoor wordt o.a. een online kennisplatform ingericht. De TOP-adviseurs kunnen daar ook hun steentje aan bijdragen. In de huidige situatie konden RECRON leden met al hun vraagstukken terecht bij de regiocoördinatoren. Die mogelijkheid zal worden afgebouwd. Alleen bij collectieve vraagstukken ziet het nieuwe bestuur nog een rol voor de regiocoördinator weggelegd. Lobby wordt pro-actiever Cees Slager wil dat de brancheorganisatie zich focust op de kerntaken. Daarvan is de belangbehartiging een speerpunt: "De branche wordt naar de slachtbank geleid als we niet bijtijds aan tafel zitten bij het maken van nieuwe plannen. De lobby mag niet meer reactief zijn, zoals in het verleden, maar moet pro-actief zijn. Het is zaak dat RECRON in een heel vroeg stadium met de beleidsmakers aan tafel zit. We willen aanjager zijn van nieuwe ontwikkelingen. Alleen z kunnen we onze belangen bewaken." Werknemers zijn geen kostenpost maar een opbrengstfactor Een andere kerntaak van RECRON is het behartigen van de belangen van werkgevers in de CAO onderhandelingen. Krapte op de arbeidsmarkt en het vasthouden van goed personeel ziet RECRON voor de komende jaren als grote uitdagingen. Slager schets de positie van RECRON op het gebied van arbeidsmarktzaken: "Professionalisering van de sector brengt een andere waardering van de factor arbeid met zich mee. Nu wordt arbeid, vooral in de CAO onderhanelingen, vooral gezien als kostenpost. Maar je ziet dat de voorlopers in de branche arbeid inmiddels zien als opbrengstfactor. Hoe beter je werknemers, hoe beter je bedrijf." De veranderingen in de organisatie zijn op dit moment al ingezet. Het aantalpersoneelsleden op het hoofdkantoor werd teruggebracht van 23 nar 15 fte. Het jaar 2018 wordt gezien als overgangsjaar, waarin Martin Maassen als interim directeur aan het roer staat. in 2019 wil de branchevereniging weer zwarte cijfers noteren. En verder in de mei-editie van Recreactie:

  • Waterplanten horen bij natuurwater
  • Recreatiepark Ter Spegelt focust op kort verblijf (en legt uit waarom ze afscheid neemt van haar vaste plaatsen)
  • Fotoreportage van de vernieuwde indoor speelzone 'Het Giga Konijnenhol' bij De Beerze Bulten
  • Interview met Jan Paternote, kamerlid voor D66 met toerisme in zijn portefeuille. (Vraagt om meer aandacht voor de regio in de Holland-marketing, die nu nog teveel is gefocust op Amsterdam.)
  • Artikel over veilig zakelijk internetten, de AVG en cybercrime.
  • Voorbeschouwing op de Euro Attraction Show van de IAAPA in Amsterdam
  • Productartikel over het belang van annuleringsverzekeringen
  • Productartikel over de verkoop van je bedrijf (bedrijfsmakelaar)

Bron: Recreatie mei 2018 van de RECRON