Jaarlijks vinden er tal van evenementen binnen Zeeuwse gemeenten plaats. Maar wat is de waarde van deze evenementen? Hoe tevreden zijn de bezoekers? En wat is de beleving? Jaarlijks vinden er tal van evenementen binnen Zeeuwse gemeenten plaats. Maar wat is de waarde van deze evenementen? Hoe tevreden zijn de bezoekers? En wat is de beleving? [gallery columns="2" link="file" size="medium" ids="54653,54654"] Evenementenmonitor Door middel van de Evenementenmonitor kan hier antwoord op worden gegeven. Door het in kaart brengen van de waarde van evenementen kunnen organisatoren in de toekomst verbeteringen doorvoeren en meerwaarde tonen aan hun subsidieverleners, sponsoren en publiek. ZB| Planbureau en Kenniscentrum Kusttoerisme hebben in opdracht van Provincie Zeeland een toolkit ontwikkeld waarmee evenementen hun waarde kunnen meten. De afgelopen jaren zijn verschillende pilots uitgevoerd voor festivals in Zeeland waarmee stapsgewijs de toolkit is verbeterd. We zijn gekomen tot een goede en onderbouwde methodiek die van meerwaarde is voor alle Zeeuwse evenementenorganisatoren. De Evenementenmonitor is opgesteld voor evenementen in brede zin. Dat wil zeggen: ééndaagse en meerdaagse evenementen, sportevenementen, muziekevenementen, cultuurevenementen en evenementen met en zonder kaartverkoop. De Evenementenmonitor kent vier centrale thema’s: merkimpact, maatschappelijke impact, belevingsimpact en bestedingen. Voor het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, analyse en rapportage. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een factsheet. Let wel dat een voldoende respons noodzakelijk is voor een goed resultaat. Hier is de evenementenorganisator verantwoordelijk voor. Aan het gebruik van de Evenementenmonitor​ zijn kosten verbonden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een minimaal bedrag van € 1.500. Daarnaast is het van belang dat evenementenorganisatoren inzet tonen bij deelname. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Provoost via k.provoost@hz.nl of 0118-489757. Bron: www.kenniscentrumtoerisme.nl