Op initiatief van het Europees parlement wordt er gezocht naar de stad die de titel 'European Capital of Smart Tourism' verdient'. Er is sprake van vier focus-onderwerpen: Toegankelijkheid, Duurzaamheid, de Digitale stad en Creativiteit en Cultureel erfgoed. Op initiatief van het Europees parlement wordt er gezocht naar de stad die de titel 'European Capital of Smart Tourism' verdient'. Er is sprake van vier focus-onderwerpen: Toegankelijkheid, Duurzaamheid, de Digitale stad en Creativiteit en Cultureel erfgoed.

Twee steden met de meest intelligente, innovatieve en inclusieve oplossingen op alle bovengenoemde gebieden worden uitgeroepen tot “Europese hoofdstad van slim toerisme 2019”. Daarnaast ontvangen vier andere steden Europese toerismeprijzen voor hun uitstekende prestaties in een van de hierboven vermelde categorieën. Het doel van deze verkiezing is om een showcase te ontwikkelen van initiatieven die kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het Europees toerisme. Toerisme is voor de EU de derde grootste sociaal economische activiteit. Het vertegenwoordigt 10% van het Bruto Nationaal Product (GDP) en is goed voor 25 miljoen banen. De sector heeft echter een enorm potentieel om verder te groeien. Dit is te realiseren door bijvoorbeeld de bezoekerservaringen te verbeteren, nieuwe partnerschappen of samenwerkingsmogelijkheden te creëren en de innovatie in de Europese steden en de regio’s te versterken. De deadline voor inschrijving voor deze competitie is 30 juni 2018. Meer informatie: Factsheet Smart Tourism Capital (pdf)