In natuurgebieden lopen steeds vaker grote grazers, zoals runderen, paarden en wisenten, vrij rond. De kans op een ontmoeting tussen recreanten en deze dieren wordt ook steeds groter. Welke risico's brengt dat met zich mee? In de afgelopen jaar zijn er vijftien ongevallen geregistreerd waarbij een confrontatie heeft geleid tot en bezoek aan het ziekenhuis. In natuurgebieden lopen steeds vaker grote grazers, zoals runderen, paarden en wisenten, vrij rond. De kans op een ontmoeting tussen recreanten en deze dieren wordt ook steeds groter. Welke risico's brengt dat met zich mee? In de afgelopen jaar zijn er vijftien ongevallen geregistreerd waarbij een confrontatie heeft geleid tot en bezoek aan het ziekenhuis.

[caption id="attachment_54342" align="alignright" width="300"] grote grazer[/caption]Veel van deze natuurgebieden zijn toegankelijk voor publiek. Er vinden jaarlijks ontelbare ontmoetingen plaats tussen publiek en grote grazers en een enkele keer gaat dat niet goed. Om inzicht te krijgen hoe vaak de afgelopen tien jaar incidenten hebben plaatsgevonden en hoe dit aantal verder verkleind kan worden, is in opdracht van ARK Natuurontwikkeling onderzoek uitgevoerd door het adviesbureau Van den Herik & Verkaart. Uit het onderzoek blijkt dat bezoekers over het algemeen de aanwezigheid van grote grazers gewend zijn. Dit geldt ook andersom, grote grazers zijn veelal gewend aan de activiteiten die de bezoekers in de betreffende natuurterreinen ontplooien, zoals fietsen, hardlopen of wandelen. Beheerders houden het gedrag van de kudde ten opzichte van publiek nauwgezet in de gaten evenals de inrichting van het terrein. Door de inrichting worden kudde en bezoek op een natuurlijke wijze uitgenodigd om elkaar te mijden. Mer informatie: www.ark.eu ARK organiseert op woensdag 11 april een werkschuurbijeenkomst 'Grote grazers en publiek'