Wethouder Udo Kok (D66) van Amsterdam kondigde half maart een voorstel aan waarmee ook passagiers van cruiseschepen toeristenbelasting moeten betalen (€ 8,- p.p.p.n.). Deze maatregel heeft een geplande ingangsdatum van 1 januari 2019. De cruisesector reageert verbouwereerd. Zij kunnen deze kosten niet meer in de prijzen verwerken en de stad Amsterdam wordt hiermee op achterstand gezet t.o.v. andere havensteden. Wethouder Udo Kok (D66) van Amsterdam kondigde half maart een voorstel aan waarmee ook passagiers van cruiseschepen toeristenbelasting moeten betalen (€ 8,- p.p.p.n.). Deze maatregel heeft een geplande ingangsdatum van 1 januari 2019. De cruisesector reageert verbouwereerd. Zij kunnen deze kosten niet meer in de prijzen verwerken en de stad Amsterdam wordt hiermee op achterstand gezet t.o.v. andere havensteden.

Is het toevallig dat de maatregel bekend werd gemaakt vlak voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad? Volgens cijfers van het havenbedrijf Amsterdam maken 250.000 passagiers van zee- en riviercruises een tussenstop in Amsterdam. De invoering van de toeristenbelasting voor schepen levert de gemeente 2 miljoen Euro op. In Het Parool zegt wethouder economische zaken Udo Kock: "Als er dan toch toeristen komen, laat dat dan ook iets opleveren voor de stad." Sector reageert verbolgen Dick de Graaff, commercieel directeur van de Passenger Terminal Amsterdam hoopt dat het voorstel niet door de gemeenteraad wordt goedgekeurd en reageert strijdbaar: "Het voorstel kwam voor ons als een onaangename verrassing. Niet alleen de hoogte van het bedrag, maar ook de datum van invoering. De cruisebranche boekt gemiddeld twee jaar vooruit, we hebben op dit moment voor 2019 vrijwel alle boekingen binnen, en voor 2020 komen de eerste reserveringen binnen. We hebben regelmatig overleg gehad met de gemeente over deze voorgenomen maatregel de afgelopen twee jaar. Helaas is niet naar onze argumenten geluisterd; of althans – er is niets mee gedaan. Wij begrijpen de druk op toerisme in het algemeen en beseften ook dat er een bijdrage zou moeten komen vanuit de cruisebranche. Echter, deze zou wel in verhouding moeten zijn. In eerste instantie was de maatregel gericht op de cruisepassagiers aan boord van de schepen die in Amsterdam overnachten. In de voorjaarsnota is € 1 miljoen euro begroot die vanuit de zeecruise passagiers betaald moet worden. In een later stadium zijn ook de transit passagiers toegevoegd. In totaal hebben we het over 125.000 passagiers. Vrij simpel is die € 1 miljoen gedeeld door het aantal passagiers, en zou komt men uit op € 8 per persoon. Het college heeft nu een voorstel neergelegd om de verordening op toeristenbelasting te veranderen. Toeristenbelasting geldt nu op overnachtingen in Amsterdam. De maatregel wordt nu veranderd naar een ‘dagtoeristen belasting’ waarbij de cruisevaart als eerste wordt aangepakt." Stapelen van kosten en belastingen Gemiddeld krijgt Passenger Terminal Amsterda (PTA) aan terminalfee zo’n € 6,50 per persoon. Een extra bedrag van € 8 per persoon is dus meer dan een verdubbeling van de kosten die de passagier gaat betalen. De rederij betaalt daarnaast ook havengeld (gaat naar Havenbedrijf Amsterdam), betaalt voor een loods, vletterlieden, etc. De Graaf: "Amsterdam is de eerste haven in het vaargebied van Noordwest Europa die een dergelijke belasting oplegt. U kunt zich wellicht voorstellen dat rederijen gaan kijken naar omliggende havens waar zij geen toeristenbelasting betalen; het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat PTA directe inkomsten aan terminalfee mist, het havenbedrijf mist havengeld en het aantal passagiers dat belast wordt is een stuk lager. Alsnog zullen ze Amsterdam in komen, per bus. Op dit moment zijn er geen annuleringen (omdat het merendeel van de cruises voor 2019 al verkocht is). Eerlijk gezegd weet ik niet of we effecten gaan merken voor 2020 en verder. Er is gezegd dat de cruisepassagiers zorgen voor een verstoring van de balans in de stad. Echter; op een totaal aantal van 18 miljoen bezoeker die Amsterdam per jaar telt, zijn er 125.000 zeecruisepassagiers. De verordening en de hoogte van het bedrag is een voorstel van het college aan de gemeenteraad die eind 2018 hierover gaat stemmen. Tot die tijd zullen wij goed kijken op welke manieren wij dit voorstel nog kunnen beïnvloeden. Hierin werken we ook samen met CLIA (de overkoepelende organisatie van cruise rederijen) en Amsterdam Cruise Port." Meer informatie: Passenger Terminal Amsterdam