Alle gemeenten in Nederland gezamenlijk begroten in 2018 een opbrengst uit toeristenbelasting van € 237.565.000,- Dat is ruim 23 miljoen (11%) meer dan in 2017. Dat blijkt uit de jongste gegevens van het CBS. Amsterdam haalt bijna 80 miljoen binnen aan toeristenbelasting in 2018; een stijging van 14,4 miljoen (+22%) t.o.v. 2017. Alle gemeenten in Nederland gezamenlijk begroten in 2018 een opbrengst uit toeristenbelasting van € 237.565.000,- Dat is ruim 23 miljoen (11%) meer dan in 2017. Dat blijkt uit de jongste gegevens van het CBS. Amsterdam haalt bijna 80 miljoen binnen aan toeristenbelasting in 2018; een stijging van 14,4 miljoen (+22%) t.o.v. 2017.Zwaar aandeel van Amsterdam

De stijging van de toeristenbelasting in Amsterdam neemt 62% van de stijging van de totale toeristenbelasting in Nederland voor haar rekening. De opbrengsten aan toeristenbelasting in Amsterdam maken een significant deel uit van de gemeentebegroting. Zo is het totaalbedrag aan toeristenbelasting (€ 79,6 miljoen) bijna de helft van de totale OZB opbrengst in de hoofdstad (€ 167,2 miljoen). In Masterdam stijgt ook de Vermakelijkhedenretributie (belasting voor dagrecreatie) met € 600.000 naar € 2,9 miljoen [caption id="attachment_53664" align="alignright" width="300"] ontwikkeling van toeristenbelasting in Nederland[/caption] Stijging al jaren aan de gang De opbrengst aan toeristenbelasting is sinds 2015 bijna continu gestegen. Dat blijkt ook uit de hiernaast afgebeelde grafiek. Op de Waddeneilanden Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland is de opbrengst door niet-inwoners en bedrijven naar verhouding hoger dan bij andere gemeenten. Dit is toe te schrijven aan de grote recreatieve sector op de eilanden. Door dit effect hebben de Waddeneilanden ook relatief hoge opbrengsten van de toeristenbelasting. Meer informatie: www.cbs.nl