Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben ingestemd met een voorstel voor de oprichting van een onderneming om vakantieparken op de Veluwe te verbeteren. Met de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken wil de provincie samen met elf Veluwse gemeenten verouderde en slecht onderhouden vakantieparken aanpakken en ondernemers steunen die hun park willen vernieuwen. Op 7 maart besluiten Provinciale Staten over het voorstel hier vier miljoen euro voor vrij te maken. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben ingestemd met een voorstel voor de oprichting van een onderneming om vakantieparken op de Veluwe te verbeteren. Met de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken wil de provincie samen met elf Veluwse gemeenten verouderde en slecht onderhouden vakantieparken aanpakken en ondernemers steunen die hun park willen vernieuwen. Op 7 maart besluiten Provinciale Staten over het voorstel hier vier miljoen euro voor vrij te maken. Gedeputeerde Bea Schouten van de gebiedsopgave Veluwe. ‘Samen met de Veluwse gemeenten werken we al geruime tijd aan de verbetering van vakantieparken, maar een echt effectieve aanpak voor dit hardnekkige probleem blijkt lastig. Sociale en maatschappelijke problemen op voormalige vakantieparken nemen bijvoorbeeld in omvang en intensiteit toe en de markt kan het niet oplossen. We hebben daarom lang gezocht naar een goed instrument.’ Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken De ontwikkelingsmaatschappij kan straks verouderde parken opkopen en in samenspraak met de betreffende gemeente de grond bijvoorbeeld teruggeven aan de natuur. Op die manier draagt de maatschappij bij aan natuurverbetering. De grond kan ook verkocht worden aan andere recreatieondernemers die met goede plannen wel kansen zien om er weer een vitaal park van te maken. Onderdeel van de Ontwikkelingsmaatschappij is ook een fonds voor ondernemers die nieuwe ideeën hebben om hun park aantrekkelijker te maken. Daarnaast bestaat er al langere tijd een kwaliteitsteam waar parkeigenaren en ondernemers advies kunnen vragen. Gemeenten en provincie samen Het is de bedoeling dat gemeenten en provincie allebei voor 50% aandeelhouder worden in de maatschappij. De provincie stort vier miljoen euro startkapitaal. De projecten lopen altijd via cofinanciering door gemeenten, of parkeigenaren. Het gaat in eerste instantie om een proef van twee jaar. Daarna wordt er geëvalueerd en komt er een vervolg. Komende weken worden de plannen besproken in de colleges van de betrokken gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Ermelo, Epe, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Ook de gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld op de voorstellen te reageren. Verwachting is dat er rond de zomer een definitief akkoord is van alle betrokken gemeenten en de provincie zodat de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken na de zomer kan starten. Bron: persbericht provincie Gelderland Veluwe loopt voorop We vroegen onze (Pretwerk.nl) kennispartner op het kennisvlak van 'gebiedsontwikkeling', hoe zij aankijken tegen deze nieuwe ontwikkeling. Merlijn Pietersma van ZKA Leisure wil wel een toelichting geven: "Ik denk dat de Veluwe voorop loopt in het vitaal maken van hun vakantieparken. Zij zijn in Nederland de pioniers op dit gebied en met hun 'Ontwikkelmaatschappij' lopen zij weer voorop. Ook in diverse andere provincies zien we dat er projecten zijn opgestart om onrendabele recreatiebedrijven om te vormen of uit de markt te nemen. Het ambitieniveau in Gelderland ligt hoog, als ik de plannen zie. Er wordt zowel geïnvesteerd in het opkopen van bedrijven als in het verbeteren van kwaliteit van bestaande parken. Dat zijn beide trajecten die een lange adem vergen. De tijd zal leren of de ambities in balans zijn met de 4 miljoen aan middelen die hiervoor worden vrijgemaakt." Ook over de herontwikkelrichting van verouderde recreatieterreinen geeft Pietersma zijn visie: "In onze praktijkervaring met transformatie van vakantieparken naar andere functies is het belangrijk om alle opties te af te wegen: dus naast natuur ook (tijdelijk) huisvesting arbeidsmigranten, of een nieuwe woonwijk (kansen voor woningbouwcoöperaties). De kunst is om aan nieuwe waarde-creatie te doen op voormalige vakantieparken. Transformatie biedt op die manier heel veel kansen."