In 2016 heeft 16% van de kinderen tussen 6 en 10 jaar geen zwemdiploma. In 2012 lag het percentage nog op 30%. In 2012 had 47 procent van de 6-7-jarigen ten minste het A-diploma. In 2016 is dit gestegen naar 68 procent. In 2016 heeft 3 procent van de 11-16-jarigen geen zwemdiploma. Daarin zien de onderzoekers van het SCP en het Mulierinstituut geen significante verandering. In 2016 heeft 16% van de kinderen tussen 6 en 10 jaar geen zwemdiploma. In 2012 lag het percentage nog op 30%. In 2012 had 47 procent van de 6-7-jarigen ten minste het A-diploma. In 2016 is dit gestegen naar 68 procent. In 2016 heeft 3 procent van de 11-16-jarigen geen zwemdiploma. Daarin zien de onderzoekers van het SCP en het Mulierinstituut geen significante verandering.

Andere belangrijke resultaten in het factsheet zijn:

  • Kinderen van ouders met een laag inkomen of een niet-westerse migratieachtergrond halen minder vaak een diploma dan kinderen van ouders met een hoog inkomen of een Nederlandse achtergrond.
  • 14 procent van de 6-16-jarigen behaalt het A-diploma uitsluitend via het schoolzwemmen. Deze kinderen komen vaker uit een gezin met een laag inkomen of hebben een migrantenachtergrond.

Voor het factsheet is gebruikgemaakt van de ‘Vrijetijdsomnibus’ van SCP en CBS, een representatief onderzoek onder ruim 3.000 Nederlanders. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2012, 2014 en 2016. Meer informatie: www.scp.nl