Veel agrarisch erfgoed voldoet niet aan de eisen voor moderne landbouw. Daardoor dreigen prachtige boerderijen en erven verloren te gaan. Het manifest 'gebruik de boerderij', dat op 30 november is gepresenteerd, is een oproep aan overheden en ontwikkelaars, eigenaren en bewoners van historische boerderijen, en andere betrokkenen, om op een verstandige manier gebruik te maken van het vele agrarisch erfgoed dat er in ons land te vinden is. Veel agrarisch erfgoed voldoet niet aan de eisen voor moderne landbouw. Daardoor dreigen prachtige boerderijen en erven verloren te gaan. Het manifest 'gebruik de boerderij', dat op 30 november is gepresenteerd, is een oproep aan overheden en ontwikkelaars, eigenaren en bewoners van historische boerderijen, en andere betrokkenen, om op een verstandige manier gebruik te maken van het vele agrarisch erfgoed dat er in ons land te vinden is.

[caption id="attachment_52639" align="alignright" width="300"] Museumboerderij, winkeltje en paardenopvang Het Gagelgat in Soest[/caption] In de afgelopen maanden hebben de 15 boerderijenstichtingen en hun koepelorganisatie Agrarisch Erfgoed Nederland, het manifest opgesteld. Het manifest is in de eerste plaats een oproep om erkenning te geven aan de waarden van historische boerderijen, omliggende erven en land. De belangrijkste opgaven waar het platteland zich voor gesteld ziet, hebben betrekking op de schaalvergroting van de landbouw, de effecten van de bevolkingskrimp, de groei van de stad, de klimaatverandering en de energietransitie. Maatschappelijk gewaardeerd agrarisch erfgoed kan helpen oplossingen te vinden voor deze vraagstukken. Daartegenover staat de voor eigenaren zo belangrijke vraag: hoe zorgen we ervoor dat de vele fraaie historische boerderijen met hun karakteristieke verschijningsvorm, de aantrekkelijkheid van het platteland mede kunnen blijven bepalen? Hoe ondersteunen we de eigenaren in het vinden van nieuwe functies en in de financiering van hun vaak niet geringe onderhoudsopgave. Kortom: dit manifest vraagt aandacht voor de waarden van karakteristieke boerderijen, voor het feit dat die boerderijen de aantrekkelijkheid van het platteland bepalen en dat je ervoor moet zorgen dat dat zo blijft. Het programma van het op 30 november aanstaande te houden congres heeft tot doel de deelnemers te bewegen om over eigen grenzen heen te kijken. Om de waarden van agrarische gebouwen te zien als iets met betekenis voor de oplossing van hedendaagse vraagstukken. Boerderijen zijn méér dan relikwieën van het verleden. Dit congres richt zich op bewoners en eigenaren van boerderijen (ondernemers en private personen), vertegenwoordigende organisaties (boerderijenstichtingen, LTO), de vakgemeenschap (planologen, architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwers, erfgoedspecialisten, projectontwikkelaars, geografen, juristen, etc.). En natuurlijk vertegenwoordigers van de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden. Meer informatie: www.agrarischerfgoed.nl