Tijdens de eerste editie van het event Trendrapport Live is het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd gepresenteerd. Het rapport biedt naast een actueel (statistisch) overzicht in vraag en aanbod een toegespitst inzicht in voor de vrijetijdssector relevantie trends, innovaties en ontwikkelingsrichtingen. Tijdens de eerste editie van het event Trendrapport Live is het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd gepresenteerd. Het rapport biedt naast een actueel (statistisch) overzicht in vraag en aanbod een toegespitst inzicht in voor de vrijetijdssector relevantie trends, innovaties en ontwikkelingsrichtingen. Ilanah Schriki benadrukte bij de presentatie het belang van het rapport dat branche breed wordt gedragen en waar veel partijen een bijdrage aan leveren. Het Trendrapport is inmiddels uitgegroeid tot hét standaard jaarboek voor de hele vrijetijdssector. Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. Het rapport biedt naast een actueel (statistisch) overzicht van vraag en aanbod, een toegespitst inzicht in voor de vrijetijdssector relevantie trends, innovaties en ontwikkelingsrichtingen. Trendrapport Live Tijdens Trendrapport Live ging Marc Gerlings van NRIT dieper in op de maatschappelijke trends en ontwikkelingen waar onze branche mee te maken heeft. Met VUCA World vatte hij mooi de tijdgeest samen. VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity en zorgt voor onze branche voor een enorm uitdagend speelveld. Nico Heerschap van het CBS gaf een doorkijkje in de ontwikkeling van nieuwe dataverzamelingsmogelijkheden voor toerisme. Waar nu vragenlijsten de belangrijkste informatiebron zijn, verschuift dat in de toekomst waarschijnlijk meer en meer naar big data bronnen met mobiele telefoondata, credit card data, sociale media en app data als meest in het oog springende voorbeelden. Kees van der Most van NBTC Holland Marketing zette de groei van het Nederland toerisme in een internationaal perspectief en vertelde hoe NBTC ruimte en richting geeft aan de groei van het inkomend toerisme naar Nederland. Inhoudsopgave Deel 1 Trends in de maatschappelijke omgeving van toerisme, recreatie en vrije tijd
 1. Demografische trends
 2. Economische trends
 3. Sociaal-culturele trends
 4. Technologische trends
 5. Duurzame trends
 6. Politieke en beleidsmatige trends
 7. Trendvisie 2017-2020
 8. Capita selecta
Deel 2 Trends in statistische ontwikkelingen van toerisme, recreatie en vrije tijd
 1. Inleiding
 2. Internationale ontwikkelingen in toerisme
 3. Dagtochten en recreatie
 4. Vakanties van Nederlanders
 5. Inkomend toerisme
 6. Zakelijk toerisme
 7. Inkomend toerisme in Caribisch Nederland
 8. Aanbod en gebruik van logiesaccommodaties
 9. Toerisme in macro-economisch perspectief
 10. Toerisme en duurzaamheid
 11. Capita selecta
Deel 3 Trends in negen domeinen van toerisme, recreatie en vrije tijd
 1. Horecasector (drank-, spijs- en maaltijd-verstrekkers, hotels en bed & breakfastsector)
 2. Verblijfsrecreatie (bungalow-, kampeer- en groepsaccommodatiesector)
 3. Waterrecreatiesector
 4. Reis- en vervoersector
 5. Attractiepuntensector
 6. Culturele sector
 7. Sportsector
 8. Evenementensector
 9. Wellness-sector
 10. Capita selecta
Meer informatie en bestellen: www.nritmedia.nl