Hoewel Nederlanders wereldwijd na de Noren het meest tevreden zijn met het vakantiebeleid van hun werkgever, zijn millennials (geboren tussen 1980 en 2000) een stuk ontevredener dan de oudere generaties. Dit blijkt uit de resultaten van het Expedia Vacation Deprivation onderzoek, een jaarlijks wereldwijd onderzoek van online reisbureau Expedia i.s.m. onderzoeksbureau Northstar, naar de vakantiegewoonten en - behoeften van werknemers. Hoewel Nederlanders wereldwijd na de Noren het meest tevreden zijn met het vakantiebeleid van hun werkgever, zijn millennials (geboren tussen 1980 en 2000) een stuk ontevredener dan de oudere generaties. Dit blijkt uit de resultaten van het Expedia Vacation Deprivation onderzoek, een jaarlijks wereldwijd onderzoek van online reisbureau Expedia i.s.m. onderzoeksbureau Northstar, naar de vakantiegewoonten en - behoeften van werknemers. Vakantiedeprivatie? Vakantiedeprivatie wordt gedefinieerd als het gevoel dat iemand niet genoeg vakantietijd heeft of feitelijk niet alle vakantiedagen opneemt elk jaar. Bijna twee derde van de ondervraagden wereldwijd heeft het gevoel vakantiegedepriveerd te zijn. Zuid-Korea (81%), Frankijk (66%) en Maleisië (65%) geven aan het grootste vakantiegebrek te voelen. In Europa ligt dit gemiddelde een stuk lager en Nederland (39%) is na Noorwegen (38%) wereldwijd zelfs het minst vakantiegedepriveerd. Vorig jaar lag dit percentage voor Nederland nog 5% hoger. Waar het op vakantie aankomt lijkt 2017 voor Nederlanders dus een beter jaar dan 2016. Amsterdammers ervaren in Nederland het meest vakantiegebrek. Zo geeft de helft van de hoofdstedelingen aan een vakantiegebrek te ervaren, vergeleken met gemiddeld 37% in de rest van het land. Deze 'stedelijke vakantiedeprivatie' is een wereldwijde trend: gemiddeld ervaart 56% van de stedelingen een vakantiegebrek vergeleken met 48% van de ondervraagden die buiten de stad wonen. Generatiekloof Opvallend is wel dat in Nederland wereldwijd het grootste verschil zichtbaar is tussen hoe verschillende generaties hun werk/privé balans ervaren. Zo geeft ruim de helft van de millennials aan dat zij zich vakantiegedepriveerd voelen, vergeleken met 37% van de 35 tot 49-jarigen en slechts een op de vijf 50-plussers. Een reden zou kunnen zijn dat millennials elk jaar minder vakantiedagen ontvangen en nemen en ze combineren vakantie vaker met een zakenreis. Ook laten ze hun werk moeilijk los als ze eenmaal vrij zijn: ruim driekwart geeft aan dat ze hun email/voicemail geregeld checken op vakantie. Overigens is dit percentage nog iets hoger voor oudere generaties. Vakantiegebrek onder verschillende sectoren Een op de zes ondervraagden geeft aan dat zij een vakantie overslaan omdat ze geen tijd vrij kunnen krijgen op werk. Er is een duidelijk verschil in vakantiedeprivatie tussen de verschillende sectoren. Zo heeft de marketingsector veruit het meeste last van vakantiegebrek (66%), gevolgd door de levensmiddelenindustrie (62%) en de landbouwsector (56%). Ondanks de toenemende druk op het onderwijs, blijft het de sector met een van de meest voordelige vakantieschema's. Ondervraagden in deze groep geven dan ook aan het minste vakantiegebrek te voelen. Een succesformule Werknemers over de hele wereld besteden aanzienlijk veel tijd op werk aan het dagdromen over (60%) en plannen (57%) van hun vakantie. De ondervraagden gaven in het onderzoek aan verschillende positieve effecten op te merken bij terugkomst van vakantie. Niet alleen voelen ze zich meer relaxed na een vakantie, er is ook sprake van meer geduld, een betere focus en zelfs een positievere zienswijze. Rene Nieuwmans, Head of Commercial Central-Europe bij Brand Expedia, licht toe: "Waar je ook werkt, op vakantie gaan is essentieel. We weten allemaal dat de tijd die we steken in het ontdekken van nieuwe plekken en het ondernemen van activiteiten met vrienden en familie de beste manier is om je op te laden. Werkgevers zouden er goed aan doen hier hun verantwoordelijkheid in te zien. Een van de bevindingen uit ons onderzoek was dat degenen die zich niet ondersteund voelen door hun werkgever om op vakantie te gaan, een stuk meer vakantiegedepriveerd zijn dan de groep die zich wel aangemoedigd voelt. Ook is de groep die een gebrek aan vakantie ervaart een stuk gestrester (23%) dan de groep die wel vaak op vakantie gaat. Daar tegenover staat dat ruim de helft van de ondervraagden aangeeft gelukkiger en energieker terug op werk te komen na vakantie." Vakantie boven alles Van de gemiddeld 25 vakantiedagen die Nederlanders ontvangen, worden er gemiddeld 24 gebruikt. Toch zouden Nederlanders nog wel het een en ander overhebben voor een extra vakantiedag. Zo gaf bijna de helft aan om alcohol op te geven (49%), het toetje over te slaan (48%) en social media uit te schakelen (37%). Nog verrassender is dat een kwart zelfs seks zou op geven: dit is dubbel zoveel als vorig jaar. Over het onderzoek Dit onderzoek werd in opdracht van Expedia uitgevoerd door Northstar Research Partners. De enquête werd online uitgevoerd tussen 4 en 15 september 2017 in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Pacifisch Azië. In totaal zijn 15,081 volwassenen (waarvan 1000 Nederlanders) in loondienst van 18 jaar en ouder ondervraagd in 30 landen. Sampling quota en weging zorgen ervoor dat de steekproef voor elk land representatief is wat betreft leeftijd en geslacht. Bron: persbericht Expedia