Maandag 30 oktober vond in Doorn de Algemene Leden Vergadering van de RECRON plaats, waar de plannen van het beoogd bestuur centraal stonden. Cees Slager, beoogd voorzitter, presenteerde de plannen van het nieuwe bestuur. Plannen op basis van een herpositionering waarbij het bestaansrecht en de toegevoegde waarde voor leden weer voorop komen te staan. Maandag 30 oktober vond in Doorn de Algemene Leden Vergadering van de RECRON plaats, waar de plannen van het beoogd bestuur centraal stonden. Cees Slager, beoogd voorzitter, presenteerde de plannen van het nieuwe bestuur. Plannen op basis van een herpositionering waarbij het bestaansrecht en de toegevoegde waarde voor leden weer voorop komen te staan.

De twee primaire basistaken van RECRON zullen zijn:

  • een proactieve lobby op beleidsontwikkeling, wet- en regelgeving. Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk voor zover dit laatste een algemeen (en geen individueel) belang dient.
  • goede ondersteuning op arbeidsmarktbeleid: lobby en dienstverlening op arbeidsvoorwaarden, scholing en opleiding.

Het beoogd bestuur kan nog niet aan de slag met deze plannen omdat het huidige bestuur nog geen akkoord voor de jaarrekening 2016 kon vragen en er daarmee dus ook geen decharge verleend kon worden. Het beoogd bestuur is tijdens de ALV wel benoemd tot werkgroep onder de verantwoordelijkheid van het huidige bestuur, met mandaat om voorbereidende werkzaamheden op te starten. In een volgende ALV kan na decharge verlening het stokje aan het nieuwe bestuur worden doorgegeven. De datum voor een nieuwe ALV is op dit moment nog niet bekend. Zie ook artikel: Nieuw bestuur voor RECRON Bron en meer informatie: www.recron.nl