Na een langdurige CAO-loze periode (sinds april 2014) zaten werkgevers en werknemers in de horecasector in september van dit jaar voor het eerst weer aan tafel. Op 30 oktober, tijdens de derde overlegronde, zijn de CAO besprekingen opnieuw gestrand. Na een langdurige CAO-loze periode (sinds april 2014) zaten werkgevers en werknemers in de horecasector in september van dit jaar voor het eerst weer aan tafel. Op 30 oktober, tijdens de derde overlegronde, zijn de CAO besprekingen opnieuw gestrand.

[caption id="attachment_52055" align="alignright" width="300"] horecava 2017[/caption]Koninklijke Horeca Nederland laat weten: "De uitgangspunten bleken op verschillende onderwerpen, waaronder de loonontwikkeling, toch te ver uiteen te liggen om een tot gezamenlijk resultaat te komen. De partijen kwamen tot de conclusie dat verder overleg dan ook geen zin heeft." Ben Francooy, voorzitter FNV Horeca: “Wij zijn zwaar teleurgesteld dat er geen ruimte is voor een open discussie over de toekomst van de sector. Wij blijven ons inzetten voor een cao met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen. De stem van onze achterban vinden wij van groot belang, daarom gaan wij nu eerst met hen in overleg.” Looneis belangrijkste geschilpunt Het grootste struikelblok wat betreft de standpunten van FNV Horeca en KHN ligt bij het loon. Daarbij geeft KHN aan dat zij de AVR ongewijzigd willen omzetten naar een cao, met een minimale loonsverhoging. Beginvoorstel FNV Horeca:

  • • Ingangsdatum nieuwe cao horeca: 1 oktober 2017.
  • • Reparatie van het verleden: door ophoging van de oude loontabel met 4,75% naar een marktconform loon.
  • • Loonsverhoging van 3,5% met een looptijd van een jaar.
Voorstel KHN:
  • • Per 1 januari 2018 een verhoging die gelijk is aan de inflatie van ongeveer 1,5%.
  • • Per 1 juli 2018 een verhoging van 1%.
  • • Beide loonsverhogingen binnen een looptijd van 2 jaar en drie maand, eindigt op 31 december 2019.
  • • En een aparte regeling voor seizoenswerk en meer flex.
Meer informatie: www.khn.nlwww.fnvhoreca.nl