Een veilig Zeeland, met mooie stranden, een beschermde natuur én een gevarieerd recreatieaanbod. Dát zijn de drie opgaven die centraal staan in de Zeeuwse Kustvisie. Maandag 9 oktober werd het convenant voor de Zeeuwse Kustvisie ‘Samen sterk voor de Zeeuwse kust!’ ondertekend. Een veilig Zeeland, met mooie stranden, een beschermde natuur én een gevarieerd recreatieaanbod. Dát zijn de drie opgaven die centraal staan in de Zeeuwse Kustvisie. Maandag 9 oktober werd het convenant voor de Zeeuwse Kustvisie ‘Samen sterk voor de Zeeuwse kust!’ ondertekend. De samenwerkende partners in Zeeland geven hiermee, als eerste provincie in Nederland, uitvoering aan de afspraak die de Nederlandse kustprovincies eerder in het zogenoemde Kustpact maakten met minister Schultz (I&M). Daarin werd namelijk afgesproken dat iedere Nederlandse kustprovincie een kustvisie zou opstellen. Gedeputeerde Carla Schönknecht: "Samen hebben we een mooi resultaat bereikt voor de Zeeuwse kust. Daar mogen we trots op zijn met ons allen. Zeker ook omdat we dat als eerste Nederlandse provincie hebben gerealiseerd". Zeeuwse Kustvisie In de Kustvisie staan de afspraken die gezamenlijk gemaakt zijn over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. Drie opgaven staan daarin centraal:
  1. Veilig Zeeland en mooie stranden Het strand, de duinen en de dammen garanderen de waterveiligheid. De natuur- en recreatiestranden bieden ruimte voor rust, natuur, beleving en vermaak voor inwoner en toerist. Om deze kwaliteiten in balans te houden, zijn extra locaties voor strandbebouwing niet toegestaan.
  2. Natuur beschermen en beleven Bescherming en versterking van bestaande natuur en landschappen. Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande gebieden en in de natuurbeleving van de Zeeuwse natuurgebieden.
  3. Toekomst recreatiesector De recreatiesector stimuleren om de kwaliteit verder te verbeteren en om tot een gevarieerd aanbod te komen voor het optimaal beleven van de Zeeuwse kust. Ook zijn speciale aandachtsgebieden benoemd. Hier liggen kansen om de kwaliteit van de kust in zijn geheel te ontwikkelen. Bij recreatieve ontwikkelingen moet er samenhang zijn tussen het recreatieterrein en het landschap.
Kustpact Met de Zeeuwse Kustvisie komt Zeeland tegemoet aan de wens van minister Schultz (I&M). In het, samen met de minister gesloten Kustpact, hebben de kustpartijen afgesproken dat ze een kustvisie moeten opstellen. Zeeland is de eerste provincie die een Kustvisie heeft. Samen sterk voor de Zeeuwse kust De Kustvisie is een samenwerking van de Zeeuwse Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Bron en meer informatie: Provincie Zeeland