De eindevaluatie van het themajaar rond Jeroen Bosch in 2016 leidt tot een positieve conclusie. Het aantal bezoeken aan de verschillende onderdelen van de manifestatie in 2016 kwam uit op bijna 1,4 miljoen. Berekeningen geven aan dat de totale uitgaven zijn vast te stellen op € 153,1 miljoen. Aangevuld met de gegenereerde mediawaarde komt de totale economische impact uit op € 200 miljoen. De eindevaluatie van het themajaar rond Jeroen Bosch in 2016 leidt tot een positieve conclusie. Het aantal bezoeken aan de verschillende onderdelen van de manifestatie in 2016 kwam uit op bijna 1,4 miljoen. Berekeningen geven aan dat de totale uitgaven zijn vast te stellen op € 153,1 miljoen. Aangevuld met de gegenereerde mediawaarde komt de totale economische impact uit op € 200 miljoen.Het evaluatieonderzoek

De meeste onderzoeken voor de eindevaluatie zijn uitgevoerd in de periode juli 2015 – april 2017. In deze periode zijn niet alleen inwoners van ’s-Hertogenbosch bevraagd, maar ook binnen- en buitenlandse bezoekers aan de stad. Ook is er begin 2017 met een aantal sleutelfiguren van de manifestatie Jheronimus Bosch 500 gesproken. Er heeft een uitgebreide analyse van de culturele impact, de maatschappelijke impact, de economische effecten als ook de bijdrage aan de profilering van de stad ’s-Hertogenbosch plaats gevonden. Voor altijd verbonden aan de stad De overkoepelende missie van de manifestatie Jheronimus Bosch 500 was als volgt omschreven: Jheronimus Bosch voor altijd verbinden aan zijn stad ’s-Hertogenbosch. De eindevaluatie laat zien dat we zijn geslaagd in deze missie. Bewoners, bedrijven en bezoekers zien meer dan ooit tevoren de stad als de stad van Jheronimus Bosch. Ruim de helft van de bewoners van ’s-Hertogenbosch zegt dat hun trots voor de stad door de manifestatie is toegenomen. Meer informatie: Jaarverslag Bosch 500 (pdf)