Grote groepen jongeren met een migratieachtergrond, of in achterstandswijken nemen vaak geen deel aan culturele activiteiten, ofwel alleen aan culturele activiteiten binnen hun eigen netwerken. Dit houdt maatschappelijke ongelijkheid en sociale tegenstellingen in stand. Grote groepen jongeren met een migratieachtergrond, of in achterstandswijken nemen vaak geen deel aan culturele activiteiten, ofwel alleen aan culturele activiteiten binnen hun eigen netwerken. Dit houdt maatschappelijke ongelijkheid en sociale tegenstellingen in stand.

Om deze jongeren toch meer en breder te betrekken bij culturele activiteiten gaat NHTV onderzoek doen naar hoe verschillende groepen jongeren een breed palet aan culturele activiteiten beleven. Door verschillende groepen jongeren meer en breder te betrekken bij culturele activiteiten kan een stap worden gezet naar het overbruggen van maatschappelijke tegenstellingen. Zo kan culturele consumptie worden ingezet als een katalysator om inclusiviteit, en een bredere identiteitsvorming te bevorderen onder jongeren. Doel onderzoek Doel van het onderzoek is om vast te stellen hoe verschillende groepen jongeren (autochtonen, 2e / 3e generatie allochtonen, recente migranten) een breed palet aan culturele activiteiten beleven. Daarmee wordt duidelijk welke vormen van cultuur het meest aanspreken bij de verschillende groepen. Zodoende kunnen beleidsmakers en culturele instellingen worden voorzien van gerichte aanbevelingen om cultuurparticipatie bij de verschillende groepen te vergroten en te verbreden. Opzet onderzoek Door middel van een experimentele onderzoeksopzet wordt gemeten hoe verschillende groepen jongeren een breed palet aan culturele activiteiten beleven. Culturele activiteiten die binnen, maar ook buiten hun eigen netwerk vallen. Beleving wordt gemeten met behulp van korte vragen via apps, en door een speciaal armbandje dat bepaalde fysiologische variabelen meet die samenhangen met de emoties die jongeren voelen tijdens de beleving. Met deze unieke combinatie van meetmethoden kan de cultuurbeleving heel precies in kaart worden gebracht. Rol NHTV Projectleider dr Marcel Bastiaansen (NHTV) coördineert het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met NHTV (dr Pieter de Rooij en dr Ondrej Mitas), dr Angelique Cramer (Universiteit van Tilburg), en Hilde Smetsers, directeur van Stichting Cultuurmarketing. Subsidie NWO De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder. De Route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen ontving financiering voor het themaprogramma JOIN – jongeren in een veerkrachtige samenleving. Dit themaprogramma wordt uitgewerkt door een groot aantal consortia. Het verheugt ons dat ons deelproject binnen dit themaprogramma uitgewerkt kan worden. Bron: persbericht NHTV