Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw. Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

[caption id="attachment_47859" align="alignright" width="300"] Bioscoopzaal in De Hallen (oude tramremise) , Amsterdam[/caption] De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan. De regeling geldt voor gebouwen waarvoor niet makkelijk een nieuwe bestemming te vinden is, zoals kerken, industriegebouwen en scholen. Zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend) komen in aanmerking voor subsidie. Meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl