Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer moeite met het vinden van geschikte arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal meldt één op de zes ondernemers personeelstekort als een belemmering te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer moeite met het vinden van geschikte arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal meldt één op de zes ondernemers personeelstekort als een belemmering te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.

De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit komt ook tot uiting in het ondernemersvertrouwen, dat staat op het hoogste niveau sinds eind 2008. Dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van nieuwe cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Tekort aan arbeidskrachten, meer vraag naar goederen en diensten Sinds begin 2016 loopt het aantal bedrijven met een personeelstekort op. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 16 procent van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaren, een jaar eerder was dat 7 procent. Het aantal bedrijven dat last heeft van onvoldoende vraag naar goederen en diensten is in de afgelopen jaren juist gestaag afgenomen. De zakelijke dienstverlening heeft het meeste last van een tekort aan arbeidskrachten. In deze sector geeft één op de vier ondernemers aan dit als een belemmering te ervaren. Ook in de sector informatie en communicatie (met name de IT-bedrijven) en de bouwsector speelt het probleem van een personeelstekort. In de detailhandel en de delfstoffenwinning speelt dit minder. In die sectoren heeft slechts 5 procent van de ondernemers last van een tekort aan arbeidskrachten. [caption id="attachment_50964" align="alignright" width="300"] steeds meer openstaande vacatures in 'horeca' en 'cultuur, sport en recreatie'.[/caption] Het CBS meldde eerder al dat in het tweede kwartaal het aantal openstaande vacatures in nagenoeg alle bedrijfstakken verder is toegenomen. Verdere groei werkgelegenheid verwacht Van de ondernemers verwacht 22 procent personeel aan te trekken in het derde kwartaal en voorziet 7 procent een krimp van het personeelsbestand. Ondernemers in de bouwnijverheid zijn het meest positief over de werkgelegenheid. Per saldo verwacht 32 procent van hen een toename van de werkgelegenheid in het derde kwartaal. In bijna alle sectoren is de verwachting met betrekking tot de personeelssterkte fors verbeterd. Verdere toename flexwerk Er waren in het tweede kwartaal 167 duizend meer mensen aan het werk dan een jaar eerder. Het gaat nog steeds vooral om de groei van flexwerkers. Van die groep groeide het aantal werknemers met uitzicht op een vaste baan het meest. Bovendien gaat het bij de toename van flexwerkers voornamelijk om werkenden met een voltijdbaan of een grote deeltijdbaan. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam met 11 duizend toe ten opzichte van een jaar eerder. Ondernemersvertrouwen op hoog niveau De grotere vraag naar personeel hangt onder andere samen met de aanhoudende groei in bedrijvigheid van het bedrijfsleven. Het ondernemersvertrouwen, de sentimentsindicator voor ondernemend Nederland, is met 15,9 het hoogst sinds het begin van de meting eind 2008. In de bouwnijverheid en groothandel is het vertrouwen onder de ondernemers het grootst. Naast een grotere vraag naar personeel zijn ook de verwachtingen voor de omzet en de investeringen positief. Per saldo verwacht 12,4 procent van de ondernemers een toename van de omzet in het derde kwartaal. Met een saldo van 11,3 zijn de investeringsverwachtingen ook positief. Bron: CBS Zie ook: MKB.nl: Tekort aan personeel zet rem op economische groei