Bijna anderhalf miljoen Nederlanders beoefenen in hun vrije tijd het sportvissen. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat sportvissen nog alijd een mannensport is (95%) en in de conclusie staat: "Vissers vormen een duidelijke groep in de samenleving, die een echte community vormen, maar zij zijn ook divers in hun wensen." Bijna anderhalf miljoen Nederlanders beoefenen in hun vrije tijd het sportvissen. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat sportvissen nog alijd een mannensport is (95%) en in de conclusie staat: "Vissers vormen een duidelijke groep in de samenleving, die een echte community vormen, maar zij zijn ook divers in hun wensen." Waarom vist de sportvisser?

De belangrijkste reden voor aangesloten sportvissers om te vissen is dat zij het vissen beschouwen als een leuke activiteit en iets dat ze voor het plezier doen (81%). Dit is onder de 5-20-jarigen liefst 90 procent. Dat betekent dat 19 procent een andere reden heeft om te vissen. Naast het plezier, vist ongeveer twee derde vanwege de natuur en de rust (69% houdt van de natuur, 66% om tot rust te komen en 64% om buiten bezig te zijn). Bij jongere sportvissers spelen vaker de sociale aspecten een rol als reden om te vissen. Viswater De drie belangrijkste aspecten van viswater zijn de rust, de bevisbaarheid vanaf de oever en het natuurschoon, met respectievelijk 79, 79 en 78 procent. De hoeveelheid vis en het aantal vissoorten worden ook als belangrijke aspecten gezien (respectievelijk 68 en 64%). Voor wedstrijdvissers is de hoeveelheid vis erg belangrijk. Waar vist de visser? De helft van de sportvissers heeft een paar vaste stekken waar gebruik van wordt gemaakt. De andere helft vist veelal overal (45%) en maar een klein gedeelte heeft één visstek (4%). Om bij deze (verschillende) visstekken te komen, reist het merendeel tussen de 15 en 30 minuten (43%). Maar liefst drie kwart maakt gebruik van de auto om doorgaans naar de visstek(ken) te komen. De fiets komt met 12 procent op de tweede plek. Commerciële visvijvers In de afgelopen jaren zijn de commerciële visvijvers binnen de sportvisserij behoorlijk in opkomst (Sportvisserij Nederland, 2015). Ongeveer een kwart van de respondenten heeft in de afgelopen twaalf maanden een commerciële visvijver in Nederland bezocht (zie figuur 3.9). Dit aandeel ligt aanzienlijk hoger bij jeugdige sportvissers van 16-20 jaar (41%) t.o.v. 65-plussers (19%). Van de betaalde visvijvers die bezocht zijn, is de forellenvijver veruit het populairst. De reden om naar een betaalde visvijver te gaan, is veelal om met meerdere mensen een leuk uitje te hebben (58%). Daarnaast tellen de vangsten en vissoorten ook sterk mee, respectievelijk 38 en 34 procent. Meer informatie: www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/sportvisserijonderzoek/