Provincie Limburg start samen met Koninklijke Horeca Nederland en de Samenwerkende VVV’s (SVL) een hotelmarktonderzoek. Dit onderzoek moet de vitaliteit en de huidige en de toekomstige hotelmarkt(ruimte) in onze provincie in beeld brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ZKA. Provincie Limburg start samen met Koninklijke Horeca Nederland en de Samenwerkende VVV’s (SVL) een hotelmarktonderzoek. Dit onderzoek moet de vitaliteit en de huidige en de toekomstige hotelmarkt(ruimte) in onze provincie in beeld brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ZKA.

[caption id="attachment_48755" align="alignright" width="300"] Bijzonder verlichtingsconcept geeft de sombere kerkzaal weer licht[/caption] De hotelmarkt is een verblijfssector met grote economische waarde voor Limburg en staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Het is goed te constateren dat er initiatiefnemers zijn die willen investeren in Limburg. Gedeputeerde Teunissen (Ruimte): “We willen nieuwe ontwikkelingen samen met betrokken regio’s en belangenorganisaties stimuleren en in goede banen leiden. Echter, er zijn vele nieuwe initiatieven en mede daardoor ook zorgen over het (mogelijk) ontstaan van overaanbod en leegstand van gebouwen. Daarom is het belangrijk dat hotelinitiatieven van de juiste kwaliteit landen op de juiste plek en daarmee bijdragen aan sterke regio’s in Limburg.” Om dat te kunnen beoordelen is nu, samen met de Limburgse regio’s en belangenorganisaties, opdracht gegeven om de feiten (vraag en aanbod) en de trends in de hotelsector in beeld te brengen. Gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme) voegt toe: “Juist omdat de toerist of zakelijke gast niet kijkt naar gemeentegrenzen moeten we regionaal samenwerken en is regionaal inzicht nodig. Ik vind het belangrijk dat de sector investeert in toekomstvastheid. Daarbij speelt het behouden en vergroten van kwaliteit een belangrijke rol. Dit onderzoek geeft ons ook inzicht in het aanbod en de behoefte in de sector.” Voor het hotelonderzoek wordt nu samen met de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg en de belangenorganisaties KHN en SVL een proces gestart waarbij de feiten en trends in beeld worden gebracht, onder meer via een enquête onder hotelondernemers. Daarnaast is een aantal ondernemers via hun belangenorganisaties uitgenodigd om mee te denken met bestuurders en ambtenaren uit de regio’s. De resultaten van het onderzoek, in de vorm van conclusies en aanbevelingen per regio worden eind dit jaar verwacht. Meer informatie: www.zka.nl