Natuur is waarschijnlijk de grootste attractie van Nederland. Sommige gebieden trekken honderdduizenden bezoekers per jaar. Hoewel er ook wel eens discussie is over de effecten hiervan op de natuurkwaliteit, laten de voorbeelden in dit tiende thema van het Dossier Verdienmodellen zien hoe recreatie en sport ten goede kunnen komen aan natuur en landschap. Natuur is waarschijnlijk de grootste attractie van Nederland. Sommige gebieden trekken honderdduizenden bezoekers per jaar. Hoewel er ook wel eens discussie is over de effecten hiervan op de natuurkwaliteit, laten de voorbeelden in dit tiende thema van het Dossier Verdienmodellen zien hoe recreatie en sport ten goede kunnen komen aan natuur en landschap. De Federatie Particulier Grondbezit plaatst met enige regelmaat dossiers online die beheerders van natuurgebieden kunnen helpen met hun bedrijfsvoering. We maakten eerder ook al melding van de themapublicatie rond 'Fondsen in de natuur'. De database van het Dossier Verdienmodellen is grotendeels gebaseerd op het boek ‘Ondernemen met natuur, door auteur Hans Kamerbeek. Het themadossier 'Recreatie en Sport' is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
  • Inleiding recreatie en sport
  • Buiten bewegen en sport
  • Gidsen en routes
  • Evenementen
  • Groene recreatie
  • Meer groene recreatie
Meer baten dan schade Natuurgebieden zijn bijna allemaal vrij toegankelijk en hebben vaak meerdere ingangen. Wel leidt dat soms tot discussie over de gevolgen voor de natuurkwaliteit. Maar recreatie blijkt vaak goed mogelijk, zelfs in of nabij de meest beschermde natuur, namelijk Natura 2000-gebieden. Op landgoederen groeien de kansen voor economische ontwikkeling, dankzij Natura 2000. Als particuliere eigenaren bijdragen aan Natura 2000-doelen, krijgen zij ruimte voor economische dragers, voorlopig alleen voor landgoederen groter dan 5 hectare. Het helpt als zij een Landgoedvisie opstellen waarin staat welke economische dragers zij willen toevoegen en wat zij daar aan natuurwinst tegenover stellen. Meer informatie: www.grondbezit.nl/recreatie-en-sport-470.html