Wereldwijd zijn er inmiddels al meer dan 10.000 Escape Rooms geopend; en er zit nog altijd een enorme groei in deze markt. In Nederland staat de teller begin 2017 op 527 Escape Rooms verdeeld over 350 locaties. Het Duitse BookingKit (boekings-systeem) heeft voor de Duitse markt inmiddels al een mooie set aan benchmarkgegevens verzameld; een markt die goed vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. Wereldwijd zijn er inmiddels al meer dan 10.000 Escape Rooms geopend; en er zit nog altijd een enorme groei in deze markt. In Nederland staat de teller begin 2017 op 527 Escape Rooms verdeeld over 350 locaties. Het Duitse BookingKit (boekings-systeem) heeft voor de Duitse markt inmiddels al een mooie set aan benchmarkgegevens verzameld; een markt die goed vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie.

[caption id="attachment_49526" align="alignright" width="300"] Up The Game bijeenkomst op locatie van de Prison Escape Breda[/caption] Deze informatie werd gedeeld tijdens de presentatie ‘Escape Room – Market overview’ tijdens de Up The Game escape room en active gaming conferentie op 9 mei in Breda. Escape Rooms in Nederland Mike van Hoenselaar van het platform Escape Rooms Nederland deelde de laatste cijfers over de Nederlandse situatie, met als laatste peildatum 'maart 2017':

 • 527 Escape Rooms
 • 350 locaties
 • gemiddeld 1,51 kamers per locatie
 • 15 mobiele escape rooms (vooral actief op festivals)
 • Prijs per persoon: tussen de € 15 en € 35
 • 2 Escape Room Events
 • 6 Escape Room Directories
 • Vooral de provincie Noord-Brabant springt er uit met 123 kamers op 70 locaties
 • Er zijn op dit moment plannen voor 15 nieuwe locaties en 45 nieuwe kamers in 2017
 • 5 locaties zijn inmiddels al weer gestopt.

[caption id="attachment_49527" align="alignright" width="300"] Lucas Hempel van Bookingkit deelt kennis over de Duitse Escape Room markt[/caption] Benchmarkgegevens (uit Duitsland) In Duitsland zijn inmiddels ruim 300 Escape Room bedrijven geregistreerd, en daar komen maandelijks minstens tien nieuwe initiatieven bij. Dat blijkt uit de geaggregeerde gegevens van Bookingkit.net. Het belangrijkste verschil tussen de Nederlandse en Duitse markt is dat het aantal Escape Rooms per bedrijf wat hoger ligt (2,5 in Duitsland t.o.v. 1,5 in Nederland). Enkele cijfers van Bookingkit:

 • Reserveringen voor een Escape Room worden gemiddeld één maand van tevoren gemaakt; maar een groot segment boekt tussen 0-5 dagen van tevoren.
 • De Duitse Escape Room markt genereert maandelijks tussen de 2,5 en 3 miljoen Euro omzet
 • De gemiddelde prijs per boeking lag in 2016 op € 97,59
 • Herhaalbezoek Escape Rooms: 19% kiest bij een nieuwe ervaring voor een ander bedrijf; 16% bezoekt een escape room van dezelfde organisatie. 2/3 van de Escape Room bezoekers is geen herhaalbezoeker.
 • Escape Rooms worden vooral bezocht op zaterdagen (40%), gevolgd door de vrijdag (27%) en zondag (26%). De tijdsloten tussen 17.00 en 18.00 (33%), en 18.00 en 19.00 (33%) zijn het best bezet.
 • De zomermaanden (mei t/m augustus) kennen duidelijk een lagere bezetting
 • In 2016 boekte 41% van de klanten een Escape Room via de smartphone. Dat is een grote stijging t.o.v. 2015 (32%).

[caption id="attachment_49528" align="alignright" width="300"] Virtual Reality toepassing op Up the game[/caption] Trends in de markt

 • De relatieve jonge markt van Escape Rooms is nog volop in ontwikkeling. Een beperking van veel huidige escape rooms is de capaciteit. Vaak speel je een Escape Room met 6 personen. Als er een beperkt aantal Escape Rooms aanwezig is, dan is deze activiteit bijvoorbeeld minder geschikt voor een uitje met een grotere groep. Er wordt gezocht naar oplossingen waarmee grotere groepen kunnen worden ontvangen.
 • De eerste Escape Rooms werden vooral stand alone georganiseerd. Je ziet dat er steeds meer Escape Rooms bij bestaande (recreatie)bedrijven worden geopend; bijvoorbeeld bij attractieparken, Family Entertainment Centra of vakantieparken.
 • Pop-up Escape Rooms zijn in opkomst. Daarmee wordt een Escape Room ervaring gerealiseerd op bijvoorbeeld een festival of evenement.
 • Het battlen tussen escape rooms is een nieuwe variant. Hiermee wordt gekeken welke Escape Room groep de beste prestatie levert.
 • Opnieuw spelen: Voor degene die de puzzel van een escape room heeft opgelost is een herhaalbezoek vrij nutteloos. Er wordt daarom gekeken naar mogelijkheden om binnen dezelfde Escape Room meerdere spelmogelijkheden te realiseren, waarmee de herspeelbaarheid wordt vergroot.
 • Nieuwe vormen van Real Life Gaming. Escape Rooms zijn gebaseerd op het oplossen van puzzels. Andere vormen van puzzel-georienteerde opdrachten zijn in opkomst. Bijvoorbeeld de Prison escape (met ruim 300 deelnemers) of speuropdrachten in de buitenruimte.
 • Technologie speelt een belangrijke rol bij het opzetten en inrichten van Escape Rooms. Nieuwe technieken worden dan ook makkelijk omarmd om nieuwe puzzels en belevingen mogelijk te maken (b.v. virtual Reality)

Meer informatie: www.upthegame.nl www.escaperoomsnederland.nl bookingkit.net