FNV Recreatie, CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang en werkgeversorganisatie RECRON hebben een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao recreatie bereikt. Vakbonden en werkgevers leggen het onderhandelingsresultaat positief voor aan de achterban. De nieuwe cao gaat in per 1 juli 2017 en loopt tot 31 december 2018. FNV Recreatie, CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang en werkgeversorganisatie RECRON hebben een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao recreatie bereikt. Vakbonden en werkgevers leggen het onderhandelingsresultaat positief voor aan de achterban. De nieuwe cao gaat in per 1 juli 2017 en loopt tot 31 december 2018.

Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Recreatie over het behaalde resultaat: “Na een moeizaam verlopen proces is dit onderhandelingsresultaat het meest haalbare. Gelet op de verwachtingen en ontwikkelingen in de sector zie ik de toekomst positief tegemoet.“ De belangrijkste behaalde onderhandelingsresultaten: • Looptijd van 1 juli 2017 tot 31 december 2018. • Loonsverhoging van in totaal 2,75%: 1,75% per 1 januari 2018 en 1% per 1 oktober 2018. • De modernisering van de cao wordt verder uitgewerkt, waarbij de werknemer centraal staat. De volgende onderwerpen worden toegevoegd aan het protocol ‘modernisering van de arbeidsvoorwaarden’:

  • De werknemer krijgt zeggenschap over het compenseren van de tijd-voor-tijd regeling.
  • Interpretaties: meer duidelijkheid over de betekenis van parttime, overuren, meeruren en compensatie-uren in de cao.
  • Werkgelegenheid: meer aandacht voor werkloosheid onder jongeren
  • Duurzame inzetbaarheid: het ontwikkelen van een vitaliteitsbeleid voor alle werknemers. Het voorstel om werknemers van 60 jaar de keuze te geven om 80% te werken tegen 90% van het loon met 100% pensioenopbouw (80-90-100-regeling), wordt ingebracht en besproken.

De cao-commissie van FNV Recreatie legt het onderhandelingsresultaat positief voor aan de achterban. Leden van FNV Recreatie kunnen de komende weken aangeven of zij wel of niet akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat. Ook werkgeversorganisatie RECRON is tevreden met dit akkoord en legt deze week het resultaat met een positief advies aan de leden voor. De cao recreatie geldt voor alle 18.000 werknemers op bungalowparken, campings en groepsaccommodaties. Het personeel in de recreatiesector bestaat voor 60% uit vrouwen en ruim 30% is jonger dan 24 jaar. Zie ook: Aanloop naar onderhandelingsresultaat CAO Recreatie 2017 Betrokken Partijen: RECRON FNV Recreatie FNV Publiek Belang CNV Vakmensen