Op het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmonumenten is op 31 maart jl. een agenda gepresenteerd voor een groen en gezond Nederland. Dit akkoord is samengesteld met 13 maatschappelijke en private partners van buiten de eigen, groene sector, zoals LTO Nederland, Landal GreenParks bv, ANWB, NOC*NSF en ING. Op het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmonumenten is op 31 maart jl. een agenda gepresenteerd voor een groen en gezond Nederland. Dit akkoord is samengesteld met 13 maatschappelijke en private partners van buiten de eigen, groene sector, zoals LTO Nederland, Landal GreenParks bv, ANWB, NOC*NSF en ING.

Het akkoord omvat 25 concrete voorstellen voor een mooi en sterk Nederland en is onderverdeeld in:

  • -landschap
  • -landbouw en voedselvoorziening
  • -natuur en biodiversiteit
  • -klimaat en water
  • -participatie
Burgerparticipatie

Hans Wijers, voorzitter van Natuurmonumenten, stelt dat het zelf-organiserend vermogen in de samenleving toeneemt, want er is steeds meer behoefte aan het zelf invloed kunnen uitoefenen op de eigen omgeving en duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven streven de overheid voorbij in de maatschappelijke participatie. Zowel van de overheid als van de klassieke maatschappelijke instituties wordt verandering gevraagd in leiderschap, omdat er uitdagingen liggen te wachten op het gebied van geopolitiek, klimaatverandering, leefomgeving en landschap. Dat het kan, bewijst de aanleg van de Marker Wadden, een project waarin overheden, het bedrijfsleven en particuliere organisaties samenwerken aan het creëren van meer ruimte voor mensen en natuur. Duurzaam landbouwbeleid Voorzitter van LTO Nederland, Marc Calon pleit voor een nieuw ministerie: het ministerie van Voedsel en Landschap, waarbij volhoudbare landbouw en gezond voedsel centraal moet komen te staan. Calon roept op om op te houden met landbouw en natuur in aparte hokjes te stoppen, maar deze juist meer te gaan mengen. Hij is groot voorstander van natuurinclusieve landbouw: het samengaan van landbouw en natuur op landbouwbedrijven. Ook Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, omarmt deze duurzame vorm van de landbouwsector. Hij vindt dat de agrarische sector onmisbaar is voor onze samenleving, maar dat de grenzen van intensieve landbouw zijn bereikt en dat een transitie naar natuurinclusieve landbouw ingezet moet gaan worden. Natuur en biodiversiteit Iedereen heeft belang bij een gezonde, rijke en robuuste natuur in Nederland: natuurorganisaties, boeren, bedrijven, recreatieparken of –ondernemers, banken en bewoners. Ook Landal GreenParks B.V. deelt de ambities van Natuurmonumenten voor natuur en biodiversiteit. De organisatie maakt zich sterk voor de natuur, de gast en de samenleving. Voorbeelden van hun “Duurzaam ondernemen” zijn: zuivering, koeling en bottelen van het leidingwater op de parken, gebruik van groene stroom, gebruik van FSC-gecertificeerd papier voor brochures e.d. Daarnaast organiseert zij i.s.m. Natuurmonumenten en de Vogelbescherming informatieve activiteiten voor hun gasten. Het akkoord is afgelopen vrijdag ook aangeboden aan alle politieke fracties in Den Haag. Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl Verslag door: Petra van Steen; ondersteunende werkzaamheden op het gebied van recreatie, toerisme en natuur