CNV Vakmensen heeft duidelijk aangegeven waar een nieuwe cao recreatie aan moet voldoen: minimaal 2% loonsverhoging voor een cao van één jaar. Ook FNV Recreatie spreekt op haar website over een eindbod van 2%. Volgens de vakbonden zijn de werkgevers in de recreatie vooralsnog niet bereid om aan deze eis tegemoet te komen. CNV Vakmensen heeft duidelijk aangegeven waar een nieuwe cao recreatie aan moet voldoen: minimaal 2% loonsverhoging voor een cao van één jaar. Ook FNV Recreatie spreekt op haar website over een eindbod van 2%. Volgens de vakbonden zijn de werkgevers in de recreatie vooralsnog niet bereid om aan deze eis tegemoet te komen.

[caption id="attachment_48693" align="alignright" width="300"] CAO onderhandelingen in volle gang[/caption]Zie ook: CAO onderhandelingen constructief van start (24-02-2017) Wessel Breunesse van CNV Vakmensen: "Het gesprek over een nieuwe cao gaat eigenlijk alleen maar over de hoogte van de loonsverhoging. Allerlei andere belangrijke onderwerpen rondom scholing, zeggenschap over werktijden en gezond en vitaal aan de slag blijven worden besproken in een moderniseringsagenda. Dat leidt nu dus niet direct tot concreet resultaat waar je als medewerkers iets aan hebt. Dat vindt CNV Vakmensen goed, maar dat is tegelijkertijd ook een belangrijke reden om nu wel vol voor een goede loonsverhoging te gaan. En dat is wat ons betreft een verhoging van 2% voor een cao van één jaar of 3% voor een cao van anderhalf jaar. Andere smaken zijn er wat ons betreft niet en wij hebben werkgevers gevraagd hieraan tegemoet te komen." Waarom 2% volgens CNV Er zijn verschillende redenen waarom wij nu vol inzetten op de loonsverhoging:

  • Het gaat goed met de sector. De markt groeit en het aantal buitenlandse toeristen neemt toe. Het wordt tijd dat medewerkers daarvan gaan meeprofiteren.
  • De kosten voor het levensonderhoud stijgen. In januari bleek dat de inflatie inmiddels 1,7% was. Een loonsverhoging van 2% is dus noodzakelijk om je koopkracht op peil te houden.
  • De sector wil aantrekkelijk zijn voor bestaande en nieuwe medewerkers. Nu al klagen werkgevers dat het lastig is om aan nieuw personeel te komen en dat jongeren de sector links laten liggen. In een supermarkt verdien je meer dan in de recreatiesector. Reden te meer om te investeren in een goede beloning.
  • Wij stellen nu geen andere kostenverhogingen voor. Wij zijn bereid om samen met de werkgevers te praten over modernisering van de cao. Dat is belangrijk voor het toekomstige draagvlak van de afspraken die wij maken in de cao. Daarmee tonen wij de bereidheid om mee te blijven denken en doen. Maar nu leert het voor medewerkers niets concreets op. In dat kader past nu een fatsoenlijke loonsverhoging van 2%.

Volgens Breunesse zij de werkgevers zijn aan zet.: "Wij hebben laten zien te willen bewegen. Onze eerste inzet was immers en loonsverhoging van 2,5%. Meer rek zit er wat ons betreft niet in. Dat hebben we de werkgevers laten weten. Op 18 april zullen ze op ons laatste voorstel reageren." Bron: persbericht CNV Vakmensen Zie ook: www.fnvrecreatie.nl/actueel/nieuws/1148/definitief-eindbod-nieuwe-cao We hebben ook de werkgeversorganisatie RECRON om een reactie gevraagd om hun kant van dit verhaal toe te lichten. Zodra die reactie binnen is, houden we u op de hoogte via deze website.