KIKK recreatie, het samenwerkingsverband voor arbeid en opleiding in de recreatiesector,  heeft het format van het Bedrijfs OpleidingsPlan (BOP) volledig vernieuwd en vereenvoudigd. Daardoor is de tijdinvestering voor zowel werkgevers als werknemers gehalveerd. KIKK recreatie, het samenwerkingsverband voor arbeid en opleiding in de recreatiesector,  heeft het format van het Bedrijfs OpleidingsPlan (BOP) volledig vernieuwd en vereenvoudigd. Daardoor is de tijdinvestering voor zowel werkgevers als werknemers gehalveerd.

Niet alleen het format voor het BOP is vereenvoudigd, ook biedt KIKK nu de mogelijkheid om het BOP uit te werken in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP), dat is toegespitst op de individuele medewerker. Deze vernieuwingen zijn gebaseerd op de resultaten van een enquête onder werkgevers die de afgelopen jaren gebruik gemaakt hebben van het BOP. Uit de resultaten kwam enerzijds hoe prettig werkgevers het vinden om door middel van het BOP planmatig en gestructureerd met de ontwikkeling van het personeel bezig te zijn. Anderzijds kwamen er uit de enquête diverse suggesties om het BOP te vereenvoudigen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. KIKK recreatie heeft deze suggesties ter harte genomen en deze meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe format. Over het BOP Met het bedrijfsopleidingsplan (BOP) breng je als bedrijf structuur aan in het opleiden van medewerkers en kun je alle ontwikkelingen en trends opnemen waar je als recreatiebedrijf op wilt inspelen. Zo koppel je de ambities van het bedrijf direct aan opleidings- en ontwikkelbehoefte van de medewerkers. En kun je optimaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die KIKK recreatie biedt. Naast de door KIKK recreatie erkende opleidingsinstituten, kun je met een goedgekeurd BOP ook subsidie bij KIKK recreatie aanvragen voor cursussen van trainers en opleiders naar eigen keuze. Bron, en meer informatie: www.kikk-recreatie.nl/nieuw-format-bedrijfs-opleidingsplan-bop