Duits Minister Guido Wolf maakt zich zorgen over de arbeidsmarktsituatie in de groeiende sector recreatie en toerisme in Duitsland. Uit navraag bij Nederlandse organisaties blijkt dat de situatie in Nederland niet helemaal vergelijkbaar is, maar ook hier is aandacht voor toekomstig personeel met de juiste kwalificaties een aandachtspunt. Duits Minister Guido Wolf maakt zich zorgen over de arbeidsmarktsituatie in de groeiende sector recreatie en toerisme in Duitsland. Uit navraag bij Nederlandse organisaties blijkt dat de situatie in Nederland niet helemaal vergelijkbaar is, maar ook hier is aandacht voor toekomstig personeel met de juiste kwalificaties een aandachtspunt. recreatieDuitse minister Wolf die o.a. verantwoordelijk is voor toerisme, sprak op een congres „Tolle Berufsperspektiven mit Spaß“ (opent als pdf) tijdens de carrièredag van vakantiebeurs CMT in Stuttgart: "Tegen 2030 zijn zo’n 3 miljoen mensen van het huidige personeelsbestand in toerisme, met pensioen. Die groep moet worden vervangen. En met de groei van het toerisme moeten er zelfs meer mensen bij komen." Wolf pleit er dan ook voor om de beroepsperspectieven voor werk in recreatie en toerisme aantrekkelijker en zichtbaarder te maken. Problematiek in Nederland wordt gedempt We vroegen aan brancheorganisatie RECRON of we ons ook in Nederland zorgen moeten maken over de arbeidsmarkt van de toekomst? De problematiek blijkt niet zo acuut als bij onze Oosterburen legt een woordvoerder uit: "De huidige situatie in Nederland is net wat anders dan in Duitsland. Dat land is meer vergrijsd; de Nederlandse arbeidsmarkt kent een wat jongere leeftijdsopbouw. Bovendien wordt het effect van verkrapping op de arbeidsmarkt bij ons elke keer weer uitgesteld door de opschuivende AOW leeftijd. Maar ook bij ons gaat het een keer komen, hoewel we verwachten dat de effecten in de recreatie mee zullen vallen, mits we aantrekkelijk blijven voor jongeren (o.a. een goede cao etc). We zijn een aantrekkelijke branche met relatief veel parttime banen en seizoenskrachten, die veelal door jongeren en volwassenen tot ca. 27/28 jaar worden ingevuld. Vaak kiest men daarna voor een grotere baan of een baan met meer carrièreperspectief." (www.recron.nl) Arbeidsmarkt verandert snel De organisatie KIKK-recreatie, die o.a. focust op arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkelmogelijkheden in de recreatiesector, laat weten dat er nog wel meer speelt dan alleen kwantitatieve cijfers over de arbeidsmarkt: "Wat een groot vraagstuk is in de recreatiesector, is hoe het takenpakket van de werknemers in de sector gaat veranderen onder invloed van ontwikkelingen als bijvoorbeeld robotisering. En dienen werknemers in de toekomst dan over andere competenties te beschikken dan de competenties die passen bij het huidige takenpakket? Om deze vraagstukken in kaart te brengen wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar de invloed van robotisering op de competenties van medewerkers in de recreatiesector. Dit onderzoek wordt in de zomer afgerond. Daarnaast wordt er dit jaar ook een arbeidsmarktmonitor uitgevoerd. Deze arbeidsmarktmonitor wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond." (www.kikk-recreatie.nl) Blijven leren Wessel Breunesse van CNV vakmensen voegt nog toe: "Willen we voorbereid zijn op een arbeidsmarkt die verandert en werknemers blijft geven, dan is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in scholing en ontwikkeling van werknemers. CNV Vakmensen vindt dat werkenden regie moeten hebben op hun eigen loopbaan en daarin zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarom hebben we in de cao afgesproken dat wij streven naar de ontwikkeling van een persoonlijk opleidingsbudget waaruit werknemers scholing kunnen betalen. En dan niet alleen scholing voor het werk in de recreatiesector, maar ook daarbuiten. Samen met werkgevers willen we deze afspraak verder gaan uitwerken zodat werknemers de faciliteiten krijgen die horen bij de arbeidsmarkt van de toekomst." (www.cnvvakmensen.nl)