Madurodam heeft haar ontwikkelingsperspectief, dat de toekomst van het themapark op de huidige locatie moet verzekeren, aan de gemeente Den Haag gepresenteerd. Madurodam wil overdekte ruimtes toevoegen om de vernieuwing van het aanbod de komende jaren vorm te geven en heeft daarvoor ruimte nodig. Madurodam heeft haar ontwikkelingsperspectief, dat de toekomst van het themapark op de huidige locatie moet verzekeren, aan de gemeente Den Haag gepresenteerd. Madurodam wil overdekte ruimtes toevoegen om de vernieuwing van het aanbod de komende jaren vorm te geven en heeft daarvoor ruimte nodig.

De realisatie hiervan gebeurt door uitbreiding op eigen terrein, aanbreiding op het voorplein en een uitbreiding aan de achterkant, duurzaam ingepast met respect voor bos en natuur en de belangen van omwonenden. Het park wordt verrijkt met bomen en passende vegetatie. Ontwikkelingsperspectief 2030 is een compacte versie van het plan dat Madurodam in juni 2016 presenteerde. totaalbeeld Toekomstperspectief 2030 Madurodam Ontwikkelingsperspectief 2030 Ontwikkelingsperspectief 2030 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking van een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden. Om succesvol te blijven wil Madurodam de lijn doortrekken die met de verbouwing van 2012 is ingezet. Naast de bekende miniaturen biedt Madurodam nu meer eigentijdse interactie en meer beleving voor kinderen en volwassenen. Het vertelt de grote verhalen van Nederland in overdekte paviljoens in combinatie met de miniaturen en is minder weersafhankelijk. Directeur Joris van Dijk: ‘Madurodam heeft ruimte nodig om een eigentijds en wisselend aanbod te realiseren. Op basis van dit plan kunnen we van Haagse denkkracht naar Haagse uitvoeringskracht komen. Dankzij Ontwikkelingsperspectief 2030 heeft Madurodam, als grootste toeristische attractie van Den Haag en begunstiger van vele goede doelen voor kinderen, toekomst op de plek waar ze is geboren, getogen en thuishoort’. Ontwikkelingsperspectief 2030 op hoofdlijnen Madurodam geeft de toekomst binnen de volgende kaders vorm:

  • De nieuwe erfgrens komt te liggen in een zone van 3 meter vanaf het zogenaamde olifantenpad, een natuurlijk gevormd bospad in het aangrenzende bosgebied. De uitbreiding langs de achtergrens van Teldersweg tot Haringkade betreft 0,7 hectare.
  • Madurodam wordt langs de volledige erfgrens aan de boszijde omzoomd met een ecowal, die in de eerste bouwfase in zijn geheel wordt geplaatst. De ecowal zorgt voor meer biodiversiteit in het bos. Het achterliggende bos slechts eenmaal verstoord wordt door bouwwerkzaamheden.
  • De duinvallei langs het Zuiderduin van het bos blijft behouden, evenals het Noorderduin langs de Haringkade.
  • Op het voorplein komt gras en worden bomen geplaatst. De kassa’s krijgen een plek op het voorplein en de bussen gaan voortaan direct naar de parkeerplaats aan de overzijde van het Telderstracé.
  • De randen van het park worden verder vergroend en in het park komen meer bomen en groen.
  • Madurodam zal zich houden aan alle voor groencompensatie geldende wet- en regelgeving. Dat betekent dat de gemeente zal bepalen waar aaneengesloten groen moet worden gecompenseerd.
  • De bouw van de verschillende paviljoens gaat in fasen plaats vinden tussen 2020 en 2030.
  • Met de omliggende bewonersverenigingen sluit Madurodam een convenant waarin staat Madurodam in de toekomst niet verder zal uitbreiden in het bos.
Intensief proces

In 2015 heeft Madurodam aan het stadsbestuur de vraag gesteld of het park ruimte heeft om haar toekomst op de huidige locatie vorm te geven. Het College van B&W reageerde in september 2015 positief en stelde een aantal randvoorwaarden aan de uitbreiding van het park. Een van de voorwaarden was het betrekken van omwonenden en belanghebbenden bij de planvorming. Onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter overlegde Madurodam sinds december 2015 met een zogenaamde klankbordgroep, bestaande uit bewonersorganisaties van de omliggende wijken, de AVN en de Bomenstichting Den Haag. Aanvankelijk wilde Madurodam met 4,5 hectare uitbreiden in het aangrenzende deel van de Scheveningse Bosjes. Na intensieve gesprekken met de klankbordgroep is het kader waarbinnen de uitbreiding zou plaatsvinden, teruggebracht naar 1,6 hectare. Dit eerste plan is in juni 2016 bij de gemeente ingediend. Haagse kracht Na enkele drukbezochte bijeenkomsten afgelopen najaar heeft Madurodam het plan uit de zomer van 2016 aangepast. In nauwe en constructieve samenwerking met de klankbordgroep is een nog compacter plan ontwikkeld waarin is voorzien in een aantal ecologische verbeteringen die de kwaliteit van de hele omgeving verhogen. Met deze groep is ook zeer kritisch gekeken hoe het bos te sparen en de inpassing zo vorm te geven dat omwonenden er ook mee vooruit kunnen. Joris van Dijk: ‘Als geen ander realiseren wij ons dat mensen zeer gesteld zijn op bos en groen. Daarom zijn we bij deze laatste aanpassing tot het uiterste gegaan om de belangen bij elkaar te brengen. Met de 0,7 hectare bos kan Madurodam precies de noodzakelijke bouwvolumes realiseren. Het plan vraagt iets van de stad en van de politiek maar daar komt een toekomstbestendig Madurodam voor terug.’ Meer informatie: www.toekomstmadurodam.nl.