In 2015 werd opzichte van 2013 een toename van de toeristisch-recreatieve bestedingen in de provincie Utrecht gerealiseerd van 8,9%. Er kwamen in dezelfde periode 2.880 nieuwe voltijdbanen bij. Van de bestedingen is ongeveer 43% toe te schrijven aan het dagbezoek, 52% aan zakelijk toerisme en 5% aan verblijfstoerisme. In 2015 werd opzichte van 2013 een toename van de toeristisch-recreatieve bestedingen in de provincie Utrecht gerealiseerd van 8,9%. Er kwamen in dezelfde periode 2.880 nieuwe voltijdbanen bij. Van de bestedingen is ongeveer 43% toe te schrijven aan het dagbezoek, 52% aan zakelijk toerisme en 5% aan verblijfstoerisme.

[caption id="attachment_47291" align="alignright" width="300"]Zelf sporten is een grote activiteit in de recreatieve dagtochten (Survival Run, Down Under, Nieuwegein) 'Zelf sporten' is een belangrijk thema in de Utrechtse dagtochten (Survival Run, Down Under, Nieuwegein)[/caption] Alle drie de deelsegmenten in economische betekenis toe. Toerisme en recreatie zijn hiermee goed voor € 2,8 miljard aan bestedingen per jaar. Bij de dagtochten zijn vooral de aandelen van de motieven ‘zelf sporten’ (17,6%) en ‘uitgaan’ (18,2%) prominent in de statistiek aanwezig. Ook ‘recreatief winkelen’ scoort met een aandeel van 13,0% relatief hoog. Dat blijkt uit de Monitor Toerisme en Recreatie 2016, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de provincie Utrecht. Banenmotor Ten opzichte van de vorige meting is de totale werkgelegenheid fors gestegen, namelijk met 2.880 voltijdsbanen (9,4%). De directe en afgeleide toeristisch-recreatieve bestedingen genereren in totaal 28.690 voltijdbanen. Het aandeel in de totale werkgelegenheid is vooral hoog in de stad Utrecht (7,8%) en de regio het Groene Hart (6,6%). Gedeputeerde Toerisme Pim van den Berg blikt ook alvast vooruit: "Voor 2017 verwacht ik dat het landelijke toeristische themajaar Van Mondriaan tot Dutch design, waaraan we als provincie met de gemeenten Utrecht en Amersfoort deelnemen, een verdere impuls geeft aan de sector. Ook voor de congres- en vergadermarkt geven we in 2017 met partners in de Economic Board Utrecht een impuls aan de sector door wetenschappelijke kenniscongressen te stimuleren. Voor het internationaal toerisme werken we de komende jaren met partners als Toerisme Utrecht, RBT Heuvelrug en Vallei én Citymarketing Amersfoort aan een regiostrategie voor toeristische marketing. Hopelijk kunnen we de stijgende lijn hierdoor verder uitbouwen.’ De Monitor De Monitor verschijnt tweejaarlijks en presenteert de huidige stand van zaken van de vrijetijdseconomie in de provincie Utrecht. Klik hier om het volledige rapport te bekijken. Naast de uitkomsten voor de provincie als geheel worden ook de resultaten gepresenteerd voor de onderscheiden deelgebieden stad Utrecht, Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug en Groene Hart (Utrechtse deel). De monitor bevat gegevens over bijvoorbeeld het aantal dagtochten, de uitgaven van recreanten en toeristen, en het aantal banen in de sector. Er zijn cijfers beschikbaar op het niveau de van de provincie, regio’s en gemeenten. De uitkomsten van de monitor gaan terug tot 2005 en zijn sindsdien tweejaarlijks herhaald. Omdat de gehanteerde methodiek sinds de start van de monitor hetzelfde is gebleven, kunnen de ontwikkelingen door de jaren heen inzichtelijk worden gemaakt en onderling worden vergeleken. De gepresenteerde cijfers in deze editie hebben betrekking op peiljaar 2015. bron en meer informatie: www.provincie-utrecht.nl Bewaren