Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois investeert ruim 2,1 miljoen euro in 14 toeristische projecten aan de Kust. Het gaat om een tweede reeks projecten (2011) die een impulssubsidie krijgen in het kader van het nieuwe Impulsfonds Kust van de Vlaamse overheid. In dit fonds steekt ruim 10 miljoen euro om tijdens deze regeerperiode te investeren aan de kust. Voor het tweede jaar op rij kan een selectie van projecten rekenen op een mooie subsidie. Daarmee is al na 2 jaar de volledige kust aan bod gekomen. Toerisme is voor de kustregio een zeer belangrijke economische activiteit en zorgt voor een aanzienlijk deel van de tewerkstelling. Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois investeert ruim 2,1 miljoen euro in 14 toeristische projecten aan de Kust. Het gaat om een tweede reeks projecten (2011) die een impulssubsidie krijgen in het kader van het nieuwe Impulsfonds Kust van de Vlaamse overheid. In dit fonds steekt ruim 10 miljoen euro om tijdens deze regeerperiode te investeren aan de kust. Voor het tweede jaar op rij kan een selectie van projecten rekenen op een mooie subsidie. Daarmee is al na 2 jaar de volledige kust aan bod gekomen. Toerisme is voor de kustregio een zeer belangrijke economische activiteit en zorgt voor een aanzienlijk deel van de tewerkstelling.

“De aanpak van het Impulsprogramma werpt vruchten af: dankzij de vlotte samenwerking tussen de Vlaamse overheid, Toerisme Vlaanderen, Westtoer, de sector en de kustgemeenten zijn ook al enkele projecten afgewerkt, zoals het vernieuwde museum op het zeilschip Mercator en de stranddouches in Oostende,” aldus minister Bourgeois. “Met het Impulsfonds willen we de kwaliteit van het toeristisch aanbod aan de kust permanent blijven verbeteren. De kust moet immers een aantrekkelijke vakantiebestemming zijn en blijven, voor jong en oud, het hele jaar door.” De 14 projecten zijn geselecteerd op basis van de indicatieve projectenlijst. Deze lijst ontstond op basis van een intense samenwerking tussen de diverse kustactoren en werd in juli 2010 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het Impulsfonds Kust voorziet in 3 categorieën voor betoelaging: investeringen in infrastructuur, sectorondersteuning (vorming, kwaliteitszorg, innovatie) en projecten voor imagoversterkende evenementen en marketing. Infrastructuur Met 9 projecten is dit de grootste groep. Het gaat zowel om sportieve activiteiten (kliminfrastructuur, kitesurfen) als zachte recreatie (recreatiedomein Grasduinen in Bredene). Enkele projecten hebben als doel de basisinrichting en het uitzicht van het strand te verbeteren. Nieuwe strandhuizen voor de reddingsdienst van Blankenberge moeten zorgen voor een jonge en hippe uitstraling. Sectorondersteuning Drie projecten voor sectorondersteuning worden in 2011 verdergezet. Deze projecten versterken de ondernemingen die betrokken zijn bij het kusttoerisme. Zo kan Unizo West-Vlaanderen rekenen op een subsidie voor het upgraden van het shoppingapparaat. Evenementen en marketing Tenslotte ontvangen ook twee projecten subsidie om het imago en de marketing van de kust te versterken. Beaufort 04 zal voor de vierde keer met hedendaagse kunst een cultuur-toeristische trekker zijn met kunstwerken van een 30-tal Europese kunstenaars over de hele kuststrook. Meer informatie: www.geertbourgeois.nl