Tijdens het jubileumsymposium van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) kwam natuurlijk het partijprogramma van de PVDD aan bod waarin wordt opgeroepen om alle dierentuinen te sluiten. "Een bijzonder slecht idee, en juist een slechte zet als je mensen wilt motiveren om voor de belangen van dieren te strijden", liet Marielle van Aggelen, directeur van de NVD weten.  Tijdens het jubileumsymposium van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) kwam natuurlijk het partijprogramma van de PVDD aan bod waarin wordt opgeroepen om alle dierentuinen te sluiten. "Een bijzonder slecht idee, en juist een slechte zet als je mensen wilt motiveren om voor de belangen van dieren te strijden", liet Marielle van Aggelen, directeur van de NVD weten. 

[caption id="attachment_46386" align="alignright" width="300"]Beekse Bergen, de locatie van het congres Beekse Bergen, de locatie van het congres[/caption] De ophef over het partijprogramma van de Partij voor de Dieren (PVDD) hield duidelijk de gemoederen bezig. Van Aggelen: "Uit opiniepeilingen blijkt dat veruit het grootste deel (81%) van de Nederlanders het een slecht idee vind om dierentuinen af te schaffen. Een fokverbod is helemaal onzin, want juist daarmee zorgen we er voor dat bepaalde diersoorten behouden blijven." Veranderingen Dat de dierentuinen de afgelopen jaren sterk zijn veranderd was een belangrijk thema op het congres. Dierentuinen hebben wat dat betreft al een heel traject afgelegd. In de beginjaren werkten de dierentuinen vooral zelfstandig en wilde men geen kennis delen. Inmiddels wordt er volop kennis gedeeld en staat het belang van (het voortbestaan van) dieren voorop. De trends die de laatste tien jaar zichtbaar zijn in de dierentuinwereld: Ontzamelen, verzakelijken en focussen: "Een dierentuin is niet langer een collectie van zoveel mogelijk dieren, maar er wordt heel bewust gekozen voor een beperkt aantal soorten die men volop de aandacht en zorg kan geven. Er wordt ook gekeken naar zakelijke mogelijkheden, waarin de recreatie en horeca een belangrijke rol spelen." Communicatie Een thema dat tijdens dit congres uitgebreid aan bod kwam was 'communicatie'. Het is volgens van Aggelen essentieel dat dierentuine uitdragen waar zij mee bezig zijn. Dat zorgt voor draagvlak voor het behoud van dieren én de rol die dierentuinen daarin kunnen spelen. Een andere vorm van communicatie betreft het beinvloeden van bezoekersgedrag. Mieke Lemmen heeft als afstudeeropdracht voor de RU Groningen onderzoek gedaan naar beinvloeding van bezoekersgedrag in De Apenheul. Met verbodsborden wordt nu aangegeven dat het verboden is om dieren te voeren. Lemmen ontdekte dat er effectievere methoden zijn; Borden waarop wordt uitgelegd waarom je dieren niet moet voeren hadden al een groot effect. Maar las je mensen prikkelt om zelf na te denken over gedragsregels, dan is het effect op langere termijn nog groter. De slotconclusie van het congres: "Dierentuinen verdwijnen niet, maar veranderen wel." Meer informatie: www.nvddierentuinen.nl/