De Dag van de Openbare Ruimte (28 en 29 september) toont ook dit jaar weer innovaties die het werk van beheerders efficiënter maakt. Deze verbeterpunten zijn vaak ook op recreatieterreinen toe te passen. Er zijn o.a. volop ontwikkelingen rondom energiebesparing en duurzaamheid. De Dag van de Openbare Ruimte (28 en 29 september) toont ook dit jaar weer innovaties die het werk van beheerders efficiënter maakt. Deze verbeterpunten zijn vaak ook op recreatieterreinen toe te passen. Er zijn o.a. volop ontwikkelingen rondom energiebesparing en duurzaamheid. EcopolesEnergie

Op energiegebied zijn er diverse ontwikkelingen. Bij de opwekking van energie zien we dat zonnecellen op steeds meer locaties en in verschillende vormen kunnen worden aangebracht. Ook het verbruik van energie per verbuikseenheid gaat omlaag. Dat is in de Openbare Ruimte vooral een issue bij de straatverlichting. Die wordt steeds vaker vervangen door LED. Deze omschakeling vraagt om een herziening van het lichtplan. Op de beurs wordt een APK voor verlichting georganiseerd om te bepalen of je nog wel met de juiste verlichting werkt. En ten slotte is er het vraagstuk van distributie van energie. Nu steeds meer auto's en fietsen zijn voorzien van een elektrische motor, zijn er ook meer oplaadpunten nodig. Kan dat niet worden gecombineerd met een lantaarnpaal? Duurzaamheid Veel ondernemers willen graag duurzamer ondernemen, maar het ontbreekt nog wel eens aan de kennis over de alternatieven. Op de Dag van de Openbare Ruimte worden veel producten aangeboden, waarbij tegenwoordig ook de duurzaamheidscomponent wordt benoemd. Neem bijvoorbeeld de verharding van een fiets- of wandelpad. In een natuurgebied zijn asfalt of beton niet altijd de meest wenselijke opties. Er zijn alternatieven waarbij deels gebruik wordt gemaakt van de aanwezige ondergrond. De recreatiesector heeft een beetje uitstel gekregen (tot 2020) met het verbod op chemische onkruidbestrijding. Uitstel is echter geen afstel. Gemeenten zijn inmiddels al massaal overgestapt op alternatieven voor het gifgebruik. Dag van de Openbare Ruimte (28 en 29 september) De Dag van de Openbare Ruimte vindt - na twaalf jaar in Expo Houten - vanaf dit jaar plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Op de beursvloer kunt u zich bij ruim 500 bedrijven laten informeren over productinnovaties en de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte. Er is ook een uitgebreid lezingenprogramma. (zie ook ons artikel met een selectie van onderwerpen die voor recreatiebedrijven interessant kunnen zijn. Meer informatie: www.openbareruimte.nl Bewaren Bewaren