Op 9 juni is het eerste toegankelijke strand, bij ‘Duinoord’ Den Helder geopend. Op woensdag 29 juni volgt het tweede toegankelijke strand, bij ‘Paal 6’ in Julianadorp. Deze aanpassingen zijn onderdeel van een groter plan om de toegankelijkheid van de Helderse stranden te verbeteren. Toegankelijkheid krijgt steeds meer aandacht, in aanloop naar de invoering van wetgeving toegankelijkheid met ingang van 1 januari 2017.

Op 9 juni is het eerste toegankelijke strand, bij ‘Duinoord’ Den Helder geopend. Op woensdag 29 juni volgt het tweede toegankelijke strand, bij ‘Paal 6’ in Julianadorp. Deze aanpassingen zijn onderdeel van een groter plan om de toegankelijkheid van de Helderse stranden te verbeteren. Toegankelijkheid krijgt steeds meer aandacht, in aanloop naar de invoering van wetgeving toegankelijkheid met ingang van 1 januari 2017. helders stand toegankelijkHet initiatief voor de toegankelijke stranden werd genomen door Kees de Jager, lid van Groen Links in Den Helder, en zelfbenoemd 'beroepsgehandicapte'. Het project om stranden in de Noordkop toegankelijk maken, begon eind 2014 toen de motie van GroenLinks aangenomen werd. Daarin werden enkele overtuigende argumenten aangedragen:

  1. 8% van de bevolking heeft een matig- tot ernstige functiebeperking. Nederland telt ruim 200.000 rolstoelgebruikers, en in onze buurlanden een evenredig deel. Toegankelijkheid, ook v.w.b. recreatie, bevordert de levenskwaliteit en participatie voor deze groep.
  2. Er is ook een economische reden: De laatste jaren wijzen steeds meer onderzoeken (o.a. van de Europese Commissie en van het Nationaal Bureau voor Toerisme) uit dat een goede toegankelijkheid een forse omzetstijging voor de horeca en recreatiesector kan betekenen. Gehandicapten en senioren zijn een groeimarkt!
  3. Ook haken wij in op het Ver. Naties Verdrag waarin toegankelijkheid en gelijke kansen wettelijk geregeld worden, en dat in Nederland op 16 juli 2016 ingaat.
  4. Bij de samenstelling van ons plan hebben wij diverse gehandicapten betrokken. Ikzelf ben ook rolstoeler en heb ruime ervaring in gehandicaptenbeleid.

De Jager is overwegend tevreden met het behaalde resultaat: "Realisering van het project heeft vertraging gehad, vanwege een al ingeplande zandsuppletie door Rijkswaterstaat, herbouw van afgebrande strandpaviljoens bij Duinoord en Paal 6, maar óók door bureaucratie en geldgebrek! Zowel gemeente Den Helder als de Stichting Strandexploitatie Noordkop zijn echter steeds van goede wil geweest. Wèl vinden wij het jammer dat de exploitanten van de strandpaviljoens bij hun herbouw niet meteen een rolstoeltoegankelijk toilet hebben gerealiseerd. Deze komen nu in de in aanbouw zijnde nieuwe reddingsposten." Gerealiseerd bij strandopgangen ‘Duinoord’ en ‘Julianadorp Paal 6’

  • - Invalidenparkeerplaatsen vlakbij de strandopgang. Daarna is het nog ca. 700 meter lopen / rollen over verharde paden door prachtig duingebied. Vóóraf kan men ook een ontheffing vragen bij Hoogheemraadschap Petten, om de auto bovenaan het strand te parkeren.
  • - Paden van betonnen platen en houten vlonders, waarbij men tot òp het strand komt. Tot aan de branding is niet mogelijk, vanwege getijden en sterke stroming.
  • - Er worden nu nieuwe strandposten gebouwd. Daarin komt een invalidentoilet!
  • - De heerlijke terrassen van de strandpaviljoens zijn toegankelijk via prima hellingbanen.
  • - Strandrolstoelen, waarmee men ook IN het water kan, zijn op aanvraag beschikbaar. Den Helder kiest op dit moment nog niet voor de dure, en onderhoudsintensieve elektrische strandrolstoelen waarmee men zelf kan rijden.
Kwaliteitsverbetering Helderse stranden

Naast de verbetering van toegankelijkheid voor mindervaliden, worden ook routes verbeterd met borden, banken en fietsenstallingen en de profielen van de stranden versterkt en verder ontwikkeld. De gemeente werkt hierbij samen met de Stichting Strandexploitatie Noordkop (SNN). Wethouder Toerisme Edwin Krijns: "Ik vind het belangrijk dat iedereen, ongeacht beperking, in staat is om van dichtbij te kunnen genieten van het strand en de zee. Voor rolstoelgebruikers bijvoorbeeld zijn er vaak veel hindernissen die het strandplezier beperken of onmogelijk maken. Met de komst van deze faciliteiten hopen we die optimale strandbeleving ook voor hen waar te maken”. Meer informatie: www.denhelder.nl https://denhelder.groenlinks.nl