Als het aan het Longfonds Nederland ligt, dan wordt er niet langer gerookt in de nabijheid van kinderen. NUSO, een vereniging van speeltuinen in Nederland, wijst haar achterban op de mogelijkheden om een speeltuin rookvrij te maken, maar laat de keuze vooralsnog over aan de individuele uitbaters. Ook in Vlaanderen is een ontwikkeling gaande waarbij roken in attractieparken verder wordt beperkt. Als het aan het Longfonds Nederland ligt, dan wordt er niet langer gerookt in de nabijheid van kinderen. NUSO, een vereniging van speeltuinen in Nederland, wijst haar achterban op de mogelijkheden om een speeltuin rookvrij te maken, maar laat de keuze vooralsnog over aan de individuele uitbaters. Ook in Vlaanderen is een ontwikkeling gaande waarbij roken in attractieparken verder wordt beperkt. rookvrijStappenplan naar rookvrij

Het longfonds startte afgelopen week de campagne voor een rookvrije nieuwe generatie. Volgens het Longfonds vindt een ruime meerderheid van alle Nederlanders dat speeltuinen in Nederland rookvrij moeten zijn: "Iedereen wil dat kinderen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Daar hoort ook een rookvrije speeltuin bij. Geen gevaar van brandwonden of kinderen die peuken oppakken en in hun mond stoppen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen. En hoewel gelukkig bijna geen enkel kind jonger dan 12 jaar rookt, is het wel belangrijk dat ze een gezonde sociale norm leren. Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken." Maar hoe pakt je dat aan? Het Longfonds heeft verschillende materialen om organisaties hierbij te ondersteunen. Meer informatie: www.longfonds.nl Rookvrije speeltuinen Een woordvoerder van het NUSO noemt de campagne sympathiek en brengt het stappenplan van het Longfonds dan ook graag onder de aandacht van de aangesloten speeltuinverenigingen. Het gaat het NUSO vooralsnog te ver om een rookverbod af te dwingen in de speeltuinen: "Daar moet een speeltuinvereniging zelf over kunnen beslissen. Voor de kinderen is het goed dat zij in een rookvrije omgeving kunnen spelen, maar het ligt gevoelig om ouders te verbieden om op afstand een sigaretje op te steken. " Bron: www.nuso.nl Belgische attractiesector neemt verdere rookmaatregelen Recent maakten de samenwerkende Belgische attracties bekend dat zij hun rookregels verder aanscherpen en gelijk trekken voor alle parken. In gebouwen mocht al (bijna) niet meer gerookt worden. Die regels worden verder aangescherpt. Nieuw is dat ook in wachtrijen en in de speeltuinen een rookverbod wordt ingevoerd. Woordvoerder namens de attracties Steve van den Kerkhof (Plopsa) wil nog niet zo ver gaan om een algeheel rookverbod in de parken af te kondigen: "Daar is onderling wel over gesproken, maar dat vinden we nu te ver gaan. Wellicht dat het er in de toekomst wel van komt." Zie ook: item op Nieuwszender VTM Red.: De discussie over roken in speeltuinen vertoont gelijkenis met de discussie over aanbod van gezond eten. Tijdens 'een dagje uit' willen veel mensen onbezorgd 'doen wat ze leuk vinden' en niet geconfronteerd worden met kritiek op een ongezonde gewoonte; hoe terecht deze ook zijn. In de horeca wordt de discussie over het rookverbod ook al lang, en met veel emotie, gevoerd. Bewaren