In 420 recreatiewoningen op Parc Patersven in Wernhout mag voortaan permanent gewoond worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren van twee omwonenden tegen het legaliseren van de veelal illegale bewoning van deze woningen, ongegrond verklaard. Dit blijkt uit een einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (1 juni 2016) over het bestemmingsplan 'Parc Patersven' van de gemeente Zundert. Tegen de einduitspraak is geen hoger beroep mogelijk. In 420 recreatiewoningen op Parc Patersven in Wernhout mag voortaan permanent gewoond worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren van twee omwonenden tegen het legaliseren van de veelal illegale bewoning van deze woningen, ongegrond verklaard. Dit blijkt uit een einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (1 juni 2016) over het bestemmingsplan 'Parc Patersven' van de gemeente Zundert. Tegen de einduitspraak is geen hoger beroep mogelijk.sleutel

Op het beroep van de voormalige beheerders van het park heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak gedaan. Daarin draagt zij de gemeenteraad van Zundert op om binnen twintig weken te beoordelen of één woning alsnog permanent bewoond mag worden. Dit betekent dat voor deze bezwaarmakers de procedure nog niet ten einde is. Omwonenden De omwonenden verzetten zich al lange tijd tegen het legaliseren van permanente bewoning op het park. Ze vrezen overlast van de permanente bewoning op het park en hebben daar veel argumenten voor aangevoerd. Verder vinden ze dat door dit bestemmingsplan een woonwijk buiten stedelijk gebied wordt gecreëerd. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze bezwaren ongegrond verklaard. Beheerders De gemeenteraad heeft aan een woning van de voormalige beheerders van het park een recreatiebestemming toegekend, omdat die niet onafgebroken bewoond zou zijn geweest sinds 31 oktober 2003. De beheerders zijn het daar niet mee eens. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de gemeenteraad in dit geval de specifieke omstandigheden van het geval bij zijn besluit had moeten betrekken. De beheerders konden de woning niet permanent bewonen, omdat zij de woning tijdelijk ter beschikking hebben gesteld als receptiegebouw omdat het bestaande receptiegebouw door brandschade niet was te gebruiken. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan maakt het mogelijk 420 van de 480 recreatiewoningen op het park permanent te bewonen. Het vorige bestemmingsplan stond permanente bewoning niet toe. Met de uitspraak van vandaag is de permanente bewoning van 420 woningen definitief toegestaan. Leidend voor andere situaties? We hebben bij de Raad van State nagevraagd of de uitspraak ook nog verstrekkende gevolgen heeft voor andere locaties waar discussies spelen over permanente bewoning van vakantieparken. De case bij Patersven blijkt erg specifiek gericht te zijn op locale omstandigheden en voorgeschiedenis dat een rechter in een andere locatie per definitie tot het zelfde oordeel zal komen. Bron: persbericht Raad van State De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.